Wnioski o współpracę

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim:

 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,
 • integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,
 • debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
 • pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę instytucji składającej wniosek,
 • podanie innych współorganizatorów,
 • tytuł projektu,
 • planowane miejsce i termin,
 • cel projektu,
 • grupę docelową,
 • opis projektu,
 • dokładny przebieg i program projektu,
 • kosztorys wraz z wyszczególnieniem kosztów współorganizatorów i wkładu własnego (z podziałem kosztów na: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, honorariów, techniki konferencyjnej itp. oraz podaniem kosztów jednostkowych).

Koordynatorem odpowiedzialnym za projekty jest Falk Altenberger:

Falk.Altenberger@kas.de

podziel się