Fundatia Corneliu Coposu

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc

Institut zur Aufklärung der Verbrechen des Kommunismus und des Gedenken an das rumänische Exil
Institutul are ca obiectiv administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din România, precum şi a consecinţelor acestuia; sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a statului de drept;dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul istoriei comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu standardele internaţionale;culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940 - 1989.
la site-ul web

Asociatia Pro Democratia

Verein _Pro Democraţia_
Asociatia Pro Democratia (APD) este o organizatie neguvernamentala, non-profit si nepartizana, infiintata in anul 1990. APD are in prezent 31 de cluburi in care activeaza peste 1000 de cetateni (voluntari si membri).Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice. Domeniile de interes ale Asociatiei Pro Democratia sunt: imbunatatirea relatiei intre alegatori si alesi, corectitudinea procesului electoral, educatia civica, participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparenta institutiilor publice si controlul societatii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.
la site-ul web

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (C.N.S.A.S)

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS)
Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securitatii este unul dintre cei mai importanti detinatori de arhiva din tara. Institutia functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.293/2008, si are in administrare peste 25 de kilometri liniari de arhiva documentara. Obiectivul fundamental al CNSAS este acela de a indeplini mandatul incredintat de Parlamentul Romaniei prin punerea la dispozitia persoanelor interesate a documentelor din arhiva fostei Securitati.
la site-ul web

Fundatia Academia Civica

Stiftung _Academia Civică_
Fundaţia Academia Civică a luat naştere ca urmare a sugestiei Consiliului Europei de a crea o fundaţie care să realizeze şi să administreze proiectul Memorialului Sighet, adoptat de înaltul for internaţional. La 21 aprilie 1994 Ana Blandiana şi alţi 175 de membri fondatori au întemeiat Fundaţia Academia Civică, având ca scop general educaţia civică printr-o bună cunoaştere a trecutului apropiat al ţării şi al Europei de Est, şi restituirea astfel a adevărurilor istoriei recente falsificate în anii dictaturii comuniste.Principalul proiect este Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.
la site-ul web

Büro des Europäischen Parlaments in Rumänien

Büro des Europäischen Parlaments in Rumänien
Das Büro des Europäischen Parlaments in Rumänien informiert über die Arbeit des Europäischen Parlaments, unterstützt bei der Berichterstattung über seine Tätigkeiten und stellt Verbindungen her zwischen Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene und zur Zivilgesellschaft.
la site-ul web

CADI-Eleutheria

CADI-Eleutheria
Die Stiftung versucht Rumänien beim Übergang zu einer freien Zivilgesellschaft und Marktwirtschaft zu unterstützen. Sie unterstützt die Ausübung einer sachbezogenen Politik und organisiert zu diesem Zweck Kontakte zwischen Wirtschaft, Politik und Forschung, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
la site-ul web

Evangelische Akademie Siebenbürgen

Evangelische Akademie Siebenbürgen
Die Ziele der Evangelischen Akademie Siebenbürgen sind die Förderung der Ökumene in Rumänien, die Stärkung der Zivilgesellschaft und Unterstützung bei der Vergangenheitsbewältigung.
la site-ul web

Institut für Politikwissenschaften, Universität Bukarest

Parlamentul European - Biroul de Informare in Romania

Parlamentul European - Biroul de Informare in Romania
Obiectivele Biroului PE sunt: să informeze publicul privind Parlamentul European şi activităţile acestuia; să sprijine acoperirea mediatică a dezbaterilor şi activităţilor Parlamentului; să faciliteze legătura cu autorităţile publice la nivel naţional, regional şi local şi cu societatea civilă
la site-ul web

Academia Evanghelica Transilvania

Academia Evanghelica Transilvania
Obiectivul Academiei Evanghelice Transilvania este promovarea ecumenismului in Romania si consolidarea societatii civile.
la site-ul web

Fundatia Corneliu Coposu

Fundatia Corneliu Coposu
Fundatia Corneliu Coposu este o organizatie nelucrativa ,non-profit, constituita prin consimtamint liber,care functioneaza cu stricta respectare a prevederilor legale. Scopurile Fundatiei sunt: promovarea principiilor crestin democrate; pregatirea si perfectionarea cunostintelor culturale,politice,istorice,stiintifice ale tineretului ( elevi , studenti ) in vederea accesarii standardelor internationale; organizarea de simpozioane,conferinte, comunicari stiintifice,schimburi de experienta; procurarea de materiale documentare necesare perfectionarii tineretului; va urmari cooperarea cu fundatii similare crestin democrate; va institui actiuni comemorative- Corneliu Coposu.
la site-ul web

Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice: o cultură a dezvoltării personale şi morale; o cultură a învăţării permanente şi inovatoare; o cultură a atitudinii proactive şi participării; multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional; o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti și o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.
la site-ul web

Babeș-Bolyai Universität

Babeș-Bolyai Universität
Babeș-Bolyai Universität aus Cluj-Napoca ist eine Einrichtung der universitären Bildung, deren Berufung es ist, in der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gemeinde die Entwicklung bestimmter kultureller Komponenten zu fördern und zu unterstützen: eine Kultur der persönlichen und sittlichen Entwicklung; eine Kultur des permanenten und innovativen Lernens; eine Kultur der proaktiven und der partizipativen Haltung; Multikulturalität, interkultureller und interkonfessioneller Dialog; eine Kultur der wissenschaftlichen und technologischen Kompetenz, die organisatorische und bürgerliche Kompetenz und eine Kultur der Integration in die Diversität und der Globalisierung, unter den Bedingung der Respektierung der Identität und der Reziprozität.
la site-ul web

Babeș-Bolyai University

Babeș-Bolyai University
Babeș-Bolyai University from Cluj-Napoca is an academic educational public institution aiming to promote and sustain the development of specific cultural components within the local, regional, national and international community: a culture for personal and moral development; a culture for an active attitude and participation; multiculturalism, intercultural dialogue and collaboration between different religions; an action culture based on systematic and innovative knowledge (culture of scientific and technological competence, organizational competence and civil competence); a culture for integration in diversity and for globalization, in terms of respecting the identity and reciprocity.
la site-ul web

Forumul Democrat al Germanilor din Romania

Forumul Democrat al Germanilor din Romania
Forumul Democrat al Germanilor din România este organizaţia prin intermediul căreia comunităţile cetăţenilor români de etnie germană participă la viaţa politică din România. Germanii din România sunt parte integrantă a statului român. Sub semnul schimbărilor din 1989/1990, germanii din România şi-au creat prin Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) o organizaţie care îi reprezintă pe plan politic. FDGR este format din organizaţii locale, judeţene şi regionale. Cele regionale sunt în număr de cinci, câte una pentru: Regiunea Extracarpatică, Banat, Bucovina, Transilvania de Nord şi Transilvania. Sediul central al FDGR se afla la Sibiu.
la site-ul web

Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien

Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien
Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien ist die Organisation, durch welche sich die Gemeinschaften rumänischer Bürger deutscher Ethnie im politischen Leben Rumäniens selbst vertreten. Die Deutschen Rumäniens sind vollberechtigte Bürger des modernen rumänischen Staates. Im Zeichen der Wende 1989/1990 haben sich die Deutschen Rumäniens im Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) eine politische Vertretung gegeben. Das DFDR ist in Ortsforen, Kreisforen und Regionalforen (Altreich, Banat, Buchenland, Nordsiebenbürgen, Siebenbürgen) gegliedert. Der Sitz der Zentrale ist z.Z. in Sibiu.
la site-ul web