Страновой отчет

Един съмнителен закон в България

Автор: Thorsten Geißler
В България правителството на Българската социалистическа партия (БСП) и ДПС (партията на българските турци), толерирано от дясноекстремистката партия „Атака”, още в първите дни след конституирането на новото Народно събрание взе решения, които диаметрално противоречат на нормите в една правова държава, смята ръководителят на базирана в Букурещ правна програма за Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер" Торстен Гайслер, който анализира последните поправки в закона за ДАНС.

В рамките на една седмица парламентарното мнозинство прие внесен от правителството законопроект за промяна на закона на ДАНС, т.е. българската тайна служба, с драматични последици, който веднага бе обнародван в Държавен вестник. Наред с всичко останало, на ДАНС се възлагат правомощия, които до този момент са били от компетенцията на полицията и органите на сигурността.

Заключение:

Българският парламент би трябвало да промени колкото е възможно по-бързо закона за ДАНС, като се обърне внимание на характерното за правовата държава ясно разделение между тайни служби и органи на полицията и сигурността. Освен това е необходимо да се създадат механизми за ефективен контрол на тайните служби от страна на парламента.

Същевременно правителството трябва да покаже воля за ефикасна борба с организираната престъпност. Едно от условията на създадения от ЕС в края на 2006 механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на страната е прилагането на стратегия за борба с организираната престъпност Разпускането на институция, която в това отношение е показала успехи, и прехвърлянето на нейните правомощия върху една тайна служба, фактически неподлежаща на обществен контрол, дава повод за съмнения в това отношение.

Поделиться

О циклах публикаций

Фонд им. Конрада Аденауэра имеет собственные представительства примерно в 70 странах на пяти континентах. У наших зарубежных представителей в каждой конкретной стране можно узнать о новых достижениях и долгосрочных проектах. В подготавливаемых ими "Региональных отчетах" посетители веб-сайта фонда им. Конрада Аденауэра могут получить эксклюзивные аналитические материалы, различную дополнительную информацию и результаты экспертных оценок.