Norbert Beckmann-Dierkes

DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA SRBIJU, CRNU GORU; v.d. DIREKTOR PREDSTAVNIŠTVA FONDACIJE KONRAD ADENAUER ZA GRČKU

Kontakt

Norbert.Beckmann@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163

Standorte

Abteilung

публикације