Prilozi o priredbama

Mladi Bošnjaci u Crnoj Gori: Evropljani orientisani ka budućnosti

Članovi omladinske organizacije Bošnjačke Stranke Crne Gore su pričali sa našem praktikantom

Pomirenje i dijalog omladine imaju posebno značenje u procesu EU integracije Crne Gore. O ovoj temi su mladi predstavnici i političare Bošnjačke Stranke Crne Gore razgovarali sa Fridrihom von Vulfenom, praktikant Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Teme su i bili mogućnost političke participacije mladih ljudi i mišljenje sadašnje generacije mladih o politici.

Posebno su se gosti iz Bošnjačke Stranke zanimali za razne vrste i načine školskog i komunalnog angažmana u demokratskim procesima kao i za omladinske organizacije političkih stranaka i verske zajednice kao politički faktor.

U diskusiji u kojoj su učestvovali Sead Sahman, Norbert Bekman-Dirkes, Amale Babačić, Anesa Ramović, Mevludin Dizdarević, Mirza Medunjanin i Fridrih fon Vulfen je se ispostavilo da nemačka i crnogorska omladina su veoma slične. U obim zemljama omladinske organizacije su značajni politički faktor u okviru demokratske participacije. Slično je odnos prema socijalnim mrežama, u Nemačkoj i u Crnoj Gori mladi ljudi koriste najviše internet za informisanje. Dalje je Anes Ramović naglasila ulogu koju imaju te organizacije i kao mesto za susreta mladih ljudi van politike, kao mesto za upoznavanja novih prijatelja. Na kraju još su svi učesnici govorili o izazovima i šansama rada u omladinskim organizacijama.

удео

о овој серији

Zadužbina Konrad-Adenauer, njene obrazovne institucije, njeni obrazovni centri i kancelarije u inostranstvu nude godišnje više hiljada priredbi za različite teme. O odabranim konferencijama, događajima, simpozijumima itd. izveštavamo za Vas aktuelno i ekskluzivno na Internet stranici www.kas.de. Ovde ćete pored sadržajnog rezimeja naći i dodatne materijale kao što su slike, manuskripti o govorima, video ili audio snimci.

наручивање информације

erscheinungsort

Montenegro Montenegro