Einzeltitel

"Nemacka socijalna trzisna privreda"

Osnovne ideje, principi i koncept

"Deutsche Soziale Marktwirtschaft" Naslov originalnog izdanja