Báo cáo quốc gia

27. Newsletter aus Madrid

của Michael Däumer, Stefan Reith
Die aktuelle Ausgabe des Newsletters aus Madrid enthält folgende Themen:1. Grünes Licht für Endesa-Übernahme durch E.ON;2. "Gesetz zur Historischen Erinnerung" entschärft;3. Spanisch-israelische Beziehungen belastet;4. Regierung fordert Diskretion im Verhandlungsprozess mit ETA;5. Zuwanderung: Streit um neue Bevölkerungsstatistik;6. Zapateros Familienreise auf Staatskosten?.7. KAS-Newsletter in der Sommerpause
người liên lạc

Dr. Wilhelm Hofmeister

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Wilhelm.Hofmeister@kas.de +34 91 781 12 02

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland