Báo cáo quốc gia

28. Newsletter aus Madrid

của Michael Däumer
Spanien erwartet "heißen Herbst" für Zapatero; Verzweifelte Suche Spaniens nach einer Lösung des Flüchtlingsdramas;Wahlrechtsreform für Ausländer aus Nicht-EU-Ländern; ETA erhöht Druck auf die Regierung Zapatero; Barcelonas Bürgermeister Joan Clos wird neuer Industrieminister; Spanien entsendet Erkundungstrupp in den Libanon; Zapatero wegen Privatreise in der Kritik; Prioritäten der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft;9. Portugal führt Frauenquote ein.
người liên lạc

Dr. Wilhelm Hofmeister

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Wilhelm.Hofmeister@kas.de +34 91 781 12 02

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Spanien und Portugal

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland