Báo cáo quốc gia

5. Newsletter 2006 aus Madrid

của Michael Däumer, Stefan Reith
Die aktuelle Ausgabe des Newsletters behandelt folgende Themen: 1. Taktisches Spiel der Linksnationalisten in der Autonomiereform; 2. Wie weit isoliert sich die Volkspartei in der Autonomiefrage selbst?; 3. PSOE in der Autonomiereform weiter zerstritten; 4. Heftige Parlamentsdebatte über "Rücktritt" Fungairinos; 5. Venezuela setzt Spanien Ultimatum im Rüstungsgeschäft; 6.Wladimir Putin auf Staatsbesuch in Spanien; 7. USA lehnen spanische Führung der NATO in Afghanistan ab; 8. Parteitag der portugiesischen Sozialdemokraten am 17./18. März.
người liên lạc

Dr. Wilhelm Hofmeister

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Wilhelm.Hofmeister@kas.de +34 91 781 12 02

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Spanien und Portugal

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Spanien Spanien