Xuất bản thông tin

Hà Nội

địa chỉ
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Văn phòng Foundation Việt Nam 85 lô D5D, khu Vuờn Ðào Tây Hồ Hà Nội Việt Nam
cách tiếp cận
người liên lạc

Florian C. Feyerabend

Florian Constantin Feyerabend (2020)

Leiter des Auslandsbüros Vietnam

florian.feyerabend@kas.de

ngôn ngữ: Deutsch English

Nguyen Minh Tuyen

Nguyen Tuyen

Chánh văn phòng

Tuyen.Nguyen@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt English Deutsch

Nguyen Ngoc Bich

Bich

Kế toán

Bich.Nguyen@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt Deutsch

Pham Hoang Diep

Kế toán

Diep.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt Deutsch English

Vu Huyen

Vu Huyen

Thư ký

Huyen.Vu@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt Deutsch English

Pham Thi To Hang

Pham Hang

Quản lý chương trình

Hang.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt English

Vu Thi Thu Phuong

Phuong

Quản lý chương trình

Phuong.Vu@kas.de +84 24 3 7186194 /17 +84 24 37186197

ngôn ngữ: Tiếng Việt English

Ngo Minh Nguyet

Nguyet

Trợ lý Dự án

Nguyet.Ngo@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt English

Vu Anh Tuan

Vu Anh Tuan 2

Lái xe

+84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

ngôn ngữ: Tiếng Việt English