Xuất bản thông tin

Konrad Adenauer

05 tháng 01 năm 1876 – 19 tháng 04 năm 1967

Xuất bản thông tin

Konrad Adenauer là thủ tướng sáng lập của Cộng hòa Liên Bang Đức. Những lựa chọn cơ bản trong giai đoạn đương nhiệm thủ tướng của ông (1949-1963) vẫn quyết định cho đến hôm nay cấu trúc nội bộ và định hướng đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức

Việc gia nhập của Cộng hòa Liên bang vào khối các nền dân chủ Tây Âu, công cuộc thống nhất châu Âu và hòa giải Đức-Pháp gắn liền với tên tuổi Adenauer. Ngay sau khi đảm nhận chức vụ thủ tướng, ông đã bày tỏ ý định của người dân Đức, "đền bù lại hết sức có thể cho những bất công đối với người DoThái, sau khi hàng triệu mạng sống đã bị hủy diệt mãi mãi".

Việc tái thiết Tây Đức, khắc phục các gánh nặng chiến tranh, quyết định về nền kinh tế thị trường xã hội cùng các quyết định chính trị xã hội lâu dài đã diễn ra trong giai đoạn đương nhiệm thủ tướng của Adenauer.

Liên minh Dân chủ Cơ đốc Đức CDU, ra đời trong cao trào thành lập tự phát năm 1945, là "đảng thủ tướng" cùng với Adenauer đã vươn lên trở thành đảng phái thành công nhất lịch sử nước Đức trong thế kỷ 20.

μερίδιο

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Konrad Adenauer v_31

Xuất bản thông tin