Xuất bản thông tin

Tự giới thiệu

Xuất bản thông tin

Tự giới thiệu

Tự do, công bằng và đoàn kết là các nguyên tắc chỉ đạo trong công tác của Viện Konrad-Adenauer (KAS). Viện KAS là một Viện chính trị gần gũi với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo.

Là người tham gia sáng lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức, Konrad-Adenauer (1876-1967) là người đã kết nối các truyền thống xã hội – thiên chúa giáo với bảo thủ và tự do.

Tên tuổi của Konrad –Adenauer đã gắn liền với công cuộc xây dựng lại một cách dân chủ nhà nước Đức, với việc thắt chặt quan hệ đối ngoại trong Cộng đồng các giá trị liên Đại tây dương, với tầm nhìn của một Châu Âu thống nhất và với sự định hướng tới nền một kinh tế thị trường xã hội.

Di sản về trí tuệ của Konrad-Adenauer tiếp tục là nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với tất cả chúng ta.

Thông qua công tác hợp tác quốc tế của mình, Viện KAS phấn đấu cho mục tiêu “mọi người đều có quyền tự quyết định cho cuộc sống trong tự do và nhân phẩm”. Viện KAS góp phần định hướng về giá trị cho trách nhiệm ngày càng lớn hơn của nước Đức đối với thế giới.

Viện KAS muốn thúc đẩy mọi người cùng xây dựng một tương lai theo hướng nói trên và thông qua hơn 70 Văn phòng Đại diện tại trên 120 nước trên thế giới Viện KAS thực hiện phần đóng góp riêng của mình vào việc khuyến khích nền dân chủ, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường xã hội. Nhằm củng cố hòa bình và tự do, Viện KAS ủng hộ đối thoại về chính sách đối ngoại và an ninh cũng như sự giao lưu giữ các nền văn hóa và các khu vực trên thế giới.

Đối với chúng tôi thì con người dựa trên bản sắc nhân phẩm của mình luôn đứng ở vị trí trung tâm với quyền và nghĩa vụ. Con người là nhân tố tạo ra xuất phát điểm cho công bằng xã hội , dân chủ tự do và kinh tế bền vững.

Qua việc thu hút mọi người với trách nhiệm xã hội của mình, chúng ta đã làm được việc phát triển mạng lưới hợp tác tích cực trong chính trị, kinh tế và xã hội... Chính sự quản lý trí thức chính trị của chúng ta sẽ cải thiện các cơ hội phát triển, toàn cầu hóa một cách bình đẳng hơn về xã hội, bền vững hơn về môi trường và hiệu quả hơn về kinh tế.

Viện KAS hợp tác với các đối tác là cơ quan nhà nước, đảng phái, tổ chức công dân cũng như các nhân vật nổi tiếng.

Trên cơ sở các mục tiêu và tiêu chuẩn về giá trị của mình , Viện KAS thông qua chính sách phát triển trong tương lai đặc biệt mong muốn củng cố hơn nữa sự hợp tác về chính trị ở qui mô khu vực và toàn cầu..

Cùng với các đối tác của mình Viện KAS muốn đóng góp phần xây dựng một trật tự quốc tế trong đó mỗi quốc gia đều đạt được sự phát triển, có tự do và trách nhiệm.

KAS hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của mình, KAS hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu và tham mưu chính sách cũng như các tổ chức chính trị-xã hội trong việc nâng cao các định chế dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền và quyền con người ở Việt Nam. Viện đồng thời hoạt động nhằm tạo lập nên một môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững về kinh tế, sinh thái và xã hội. Vì vậy, con người với nhân phẩm cao quý cùng với các quyền và nghĩa vụ của mình chiếm vị trí trọng tâm trong công việc của chúng tôi. Tất cả các chương trình được xây dựng và thực hiện với sự hợp tác từ các đối tác ở cấp trung ương và địa phương của Việt Nam.

Kể từ khi tiến hành Đổi Mới, Việt Nam đã trải qua các bước cải cách về chính trị, xã hội và kinh tế. Nhằm đẩy mạnh những thay đổi nói trên, KAS hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, chính trị-xã hội cũng như hiện đại hóa giáo dục thông qua các chương trình hàng năm như hội nghị, hội thảo, tập huấn, thảo luận bàn tròn, thăm quan nghiên cứu, đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu và xuất bản.

KAS Việt Nam cam kết thúc đẩy

• Nhà nước pháp quyền

• Dân chủ nghị viện

• Kinh tế thị trường xã hội bền vững

• Hội nhập khu vực và quốc tế

μερίδιο

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

đối tác

Nationalversammlung Logo
Flag of the Communist Party
MoJ logo
Vietnamesische Akadamie für Sozialwissenschaften(VASS)
ISL logo
DAV Logo
University of Social Sciences and Humanities (USSH), VNU Hanoi
LOGO VEPR
Association of Cities of Vietnam Logo
Hanoi University of Civil Engineering
Institute for European Studies