Ways forward to improve implementation of laws in Vietnam

On 23/5, KAS Vietnam and Ministry of Justice co-organized the workshop “The demand and orientation for improving legislation on laws implementation in Vietnam” .
tìm hiểu thêm

Improving the legal system on the issuance of administrative decisions in Vietnam

On 19/5, Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam cooperated with Ministry of Justice to organize a consultative seminar on "Law and practice of issuing administrative decisions".
tìm hiểu thêm

Guest Lecture for students on Constitutional Law

On 22/5, Mr. Clauspeter Hill gave a guest lecture at Hanoi Law University providing a comprehensive introduction to the constitution of Federal Republic of Germany: the Basic Law.
tìm hiểu thêm

Impacts of high interest rate environment on macroeconomic stability and growth recovery in 2023

High interest rates erode the competitiveness of the Vietnamese businesses. These are prominent comments of experts at the workshop organized by KAS & VEPR on 11/5/2023 in Hanoi.
tìm hiểu thêm
Länderbericht

The Sky is No Limit!? Das Weltraum- und Satellitenprogramm Vietnams

Vor 10 Jahren startete Vietnams erster Erdbeobachtungssatellit VNREDSAT-1 in den Orbit – ein Meilenstein für das aufstrebende südostasiatische Schwellenland
tìm hiểu thêm
Munich Leaders Meeting 2023

Bridging the Gap - Security in the Trans-Atlantic and the Indo-Pacific

With the support of KAS, the Acting President of the DAV, Dr. Pham Lan Dung joined the Munich Leaders Meeting (by MSC) in Tokyo on the eve of the G7 Leaders Meeting.
tìm hiểu thêm

hoan nghênh

Konrad_Adenauer-Stiftung là một quỹ chính trị của Đức. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, KAS cùng với các đối tác của mình cam kết nâng cao các định chế dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh tế thì trường, xã hội bền vững cũng như hội nhập khu vực và quốc tế. Thông qua các hoạt động hợp tác như hội nghị, hội thảo, đào tạo, nghiên cứu, xuất bản KAS mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, chính trị-xã hội bền vững của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hiểu biết lẫn nhau.
thêm về chúng tôi

Mediathek

How RCEP shapes supply chains in Vietnam
Reviewing the important research results of research "How RCEP shapes supply chains in Vietnam". It is carried out by NCIF and supported by KAS Vietnam.
đọc ngay
Báo Cáo 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam
Trung Tâm Dự Báo Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội Quốc Gia xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước và đưa ra hàm ý chính sách để phát triển khu vực kinh tế tư nhân Vietnam.
đọc ngay
Book Launch - International Relations in the Free and Open Indo-Pacific Region
The aim of the publication is to characterize approaches and perspectives of great powers on the Indo-Pacific region and the influences of changes in the region on Vietnam.
đọc ngay
Đối thoại Biển lần thứ 7
Thông cáo báo chí
đọc ngay
Công Bố Khảo Sát Chỉ Số Công Khai Minh Bạch Ngân Sách Cấp Tỉnh 2020
Năm 2020, 27/63 tỉnh thành có chỉ số minh bạch ngân sách ở mức cao, hơn 3 tỉnh thành so với 2019. Tuy nhiên, sự tham gia của người dân trong giám sát ngân sách chưa được cải thiện.
đọc ngay
Khảo Sát Chỉ Số Minh Bạch Ngân Sách Cấp Tỉnh 2019
Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015.
EVFTA - Cơ Hội và Thách Thức Cho Các Doanh Nghiệp Châu Âu
TS. Nguyễn Đức Thành trả lời phỏng vấn của Viện KAS về những khó khăn và thuận lợi của các doanh nghiệp EU khi thâm nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh EVFTA đã có hiệu lực.
Photo KAS Vietnam : Candidates and judges of the Student Contest
A Competition for Undergraduate Students
Innovation For Networked Security Policy – Coping With Food Insecurity And Climate Change
The final round of the competition, which aims to find innovative solutions for food insecurity in the Mekong River Delta, takes place in Ho Chi Minh City between Sep.18-21.2020..
Workshop
Law and Regulation to Handle Violation on Protection of Consumer's Right
đọc ngay
Course Dissemination
Multilateral Diplomacy
đọc ngay