Xuất bản thông tin

Diễn đàn tương lai ASEAN 2024

KAS Việt Nam tự hào là đối tác của Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội trong hai ngày 22-23.04
tìm hiểu thêm
Tọa đàm lần thứ 23 về Trung Quốc

Tương lai của trật tự thế giới theo quan điểm của Trung Quốc

Ngày 24.4, KAS và DAV phối hợp tổ chức tọa đàm để trao đổi các ý kiến, quan điểm về tương lai của trật tự thế giới. Học giả Dương Khiết Miễn là diễn giả chính của tọa đàm.
tìm hiểu thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 23.4, UB Tài chính – Ngân sách Quốc hội phối hợp với Viện KAS tổ chức hội thảo về rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm
tìm hiểu thêm

Sửa Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN

Viện KAS Việt Nam đã hỗ trợ UB Tài Chính-Ngân Sách của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về sửa đổi Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
tìm hiểu thêm
Visit of 5 stiftungs copy

Đoàn kết vì sự hợp tác phát triển Đức - Việt!

Ngày 26/3 cán bộ của KAS cùng với đồng nghiệp từ các quỹ chính trị của Đức thảo luận, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về công tác quản lý hành chính và các mô hình dự án hiệu quả.

Xuất bản thông tin

hoan nghênh

Konrad_Adenauer-Stiftung là một quỹ chính trị của Đức. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, KAS cùng với các đối tác của mình cam kết nâng cao các định chế dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh tế thì trường, xã hội bền vững cũng như hội nhập khu vực và quốc tế. Thông qua các hoạt động hợp tác như hội nghị, hội thảo, đào tạo, nghiên cứu, xuất bản KAS mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, chính trị-xã hội bền vững của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hiểu biết lẫn nhau.
thêm về chúng tôi

Xuất bản thông tin

Mediathek

Sideline interview during ASEAN Future Forum
During the ASEAN Future Forum held in Hanoi on April 22-23, KAS Vietnam Resident Representative Florian Feyerabend participated in an interview with The World and Vietnam Report.
đọc ngay
Dịch chuyển lao động đến 2030 ở Việt Nam: Thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế
Nghiên cứu do Viện Phát triển chiến lược Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của KAS.
đọc ngay
The EU Approach to Cooperation in the Indo-Pacific from Strategy to Practice
Spanning 3-years, the joint project between KAS and USSH Hanoi on "The EU Approach to Cooperation in the Indo-Pacific from Strategy to Practice" has been successfully completed!
đọc ngay
Đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500 – Báo cáo 2023)
Báo cáo VPE500 - 2023 đã cho thấy có nhiều thay đổi về thứ hạng của doanh nghiệp, đặc biệt ở một số ngành đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
đọc ngay
How RCEP shapes supply chains in Vietnam
Reviewing the important research results of research "How RCEP shapes supply chains in Vietnam". It is carried out by NCIF and supported by KAS Vietnam.
đọc ngay
Báo Cáo 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam
Trung Tâm Dự Báo Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội Quốc Gia xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước và đưa ra hàm ý chính sách để phát triển khu vực kinh tế tư nhân Vietnam.
đọc ngay
Book Launch - International Relations in the Free and Open Indo-Pacific Region
The aim of the publication is to characterize approaches and perspectives of great powers on the Indo-Pacific region and the influences of changes in the region on Vietnam.
đọc ngay
Đối thoại Biển lần thứ 7
Thông cáo báo chí
đọc ngay
Công Bố Khảo Sát Chỉ Số Công Khai Minh Bạch Ngân Sách Cấp Tỉnh 2020
Năm 2020, 27/63 tỉnh thành có chỉ số minh bạch ngân sách ở mức cao, hơn 3 tỉnh thành so với 2019. Tuy nhiên, sự tham gia của người dân trong giám sát ngân sách chưa được cải thiện.
đọc ngay
Khảo Sát Chỉ Số Minh Bạch Ngân Sách Cấp Tỉnh 2019
Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin tạm thời không có.