Sự kiện

Đối thoại với chuyên gia

8th Ocean Dialogue

40th Anniversary of UNCLOS: Promoting Maritime Cooperation in Southeast Asia

Ocean Dialogue is one of the flagship cooperation programs between Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Vietnam and Diplomatic Academy of Vietnam (DAV). Each Ocean Dialogue goes into a carefully set out topic. Since 2017, seven dialogues have been organized with a wide range of topics such as Ocean Governance in the South China Sea, fisheries cooperation, plastic waste management, etc…and received many positive responses from international and national scholars, researchers in relevant fields. The series of Ocean Dialogue intends to raise the importance of the maritime/sea/ocean by building up the knowledge and looking at it from different angles. Maritime issues are of great importance to the countries around the South China Sea, which affect their economic, political, environmental and security context. Not only regionally is this topic of relevance, it is of equal importance to the global community.

Hội thảo thực hành

HOPE Webinar #2

Health Governance to promote inclusive urban planning approaches targeting the quality of life for citizens in Vietnam

The topics of energy, climate and environmental policy are of central importance to the Konrad-Adenauer-Stiftung. This topic is not only a regulatory challenge, but also a core concern for the preservation of creation and the protection of the livelihoods of current and future generations. We therefore want to provide impetus for a sustainable approach to the environment at national and international level. Environmental protection is also a cross-sectional task that places previous fields of activity of KAS in the areas of development, economy, security and energy in a changed context and at the same time ties in with the existing fields of activity.

Bài thuyết trình

Training workshop

New points of the law amending and supplementing a number of articles of the law on handling administrative violations

In order for the provisions of the Law to amend and supplement a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations soon come into practice, while ensuring the legitimate rights and interests of individuals and organizations, it is necessary to thoroughly understand, disseminate and provide extensive training on the basic contents of the amended Law,  to supplement a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations to the relevant cadres and civil servants 

Thảo luận

Vietnam als Partner Deutschlands für eine regelbasierte internationale Ordnung?

Öffentliche Diskussionsveranstaltung zur Umsetzung der Leitlinien zum Indo-Pazifik

Hội thảo

Seminar "Developing non-conviction-based confiscation mechanism in Vietnam"

Co-organized by Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam and Ministry of Justice

Đối thoại với chuyên gia

China Talk 19

US-China Competition in Southeast Asia

Hội thảo

Workshop "VIETNAM'S ECONOMIC RECOVERY AND POLICY IMPLICATION"

Co-organised by Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam and Vietnam Institute for Economic and Policy Research

Online-Seminar

The 1st webinar of cooperation project between KAS Vietnam and Hanoi University of Civil Engineering

Research Project - Health oriented Policies and Sustainable Building Practices to Promote Well-being and Green Urban Governance in Vietnam (HOPE)

Hội thảo

Strengthening the effective implementation of international covenant on civil and political rights

Seminar co-organized by Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam and Ministry of Justice

Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam co-operates with Department of International Law, Ministry of Justice to organize one-day-seminar "Performance of decision No.1252 QD-TTg on strengthening the effective implementation of the international covenant on civil and political rights – Experience and solutions" with the participation of representatives of Ministries and Justice Departments.

Sinh hoạt

Inauguration of Berlin Conference Room

On the occasion of 10th Anniversary of the Strategic Partnership between Vietnam and Germany 2011-2021

The Berlin Conference Room is presented on the occasion of the 10th Anniversary of the Strategic Partnership between Vietnam and Germany 2011-2021, with the financial support of the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development and under the auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Hanoi.

Hội thảo thực hành

Legal affairs 2022 in the Northern region

Workshop co-organized by Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam and Ministry of Justice

Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam co-operate with Department of General Affairs in Legislative Development, Ministry of Justice to organize one-day- training workshop on legal affairs with the participation of representatives of Justice Departments in the Northern regions

Hội thảo thực hành

Legal affairs 2022 in the Southern region

Workshop co-organized by Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam and , Ministry of Justice

Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam co-operate with Department of General Affairs in Legislative Development, Ministry of Justice to organize one-day- training workshop on legal affairs with the participation of representatives of Justice Departments in the Southern regions

Hội nghị tập huấn về Luật xử lý vi phạm hành chính

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Để các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sớm đi vào thực tiễn, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cần phải quán triệt, phổ biến, tập huấn sâu rộng về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cán bộ, công chức thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền.

KAS

„Vietnam als Partner Deutschlands für eine regelbasierte internationale Ordnung?"

Im Rahmen einer der ersten Delegationsreisen aus Asien seit Beginn der Corona-Pandemie, veranstaltete die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 16. Mai 2022 eine Paneldiskussion zum Thema: „Vietnam als Partner Deutschlands für eine regelbasierte internationale Ordnung?“. Offizielle Vertreter und Experten aus Vietnam und Deutschland tauschten sich zur „strategischen Partnerschaft“ zwischen den beiden Ländern und spezifischen außen- und sicherheitspolitischen Chancen und Herausforderungen aus.

Hội thảo “Tham vấn về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội”

Ngày 12/5, Viện KAS Việt Nam và Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính, Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội thảo “Tham vấn về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội”. Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội có thể được coi là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thu hồi tài sản. Tuy nhiên, tịch thu tài sản không theo thủ tục tố tụng hình sự là một biện pháp phức tạp, ảnh hưởng đến quyền tài sản và cần có sự đồng bộ với các cơ chế, thể chế khác như kiểm soát tài sản, kiểm soát thu nhập, kiểm soát giao dịch, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và phòng/ chống rửa tiền.

Tọa đàm về Trung Quốc lần thứ 19

Cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực Đông Nam Á

Ngày 11/5, Viện KAS Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức Tọa đàm về Trung Quốc lần thứ 19. Đến nay, 18 buổi tọa đàm về Trung Quốc đã được thực hiện xoay quanh các chủ đề chính sách đối ngoại và an ninh của Trung Quốc, tình hình nội trị ở Trung Quốc như là phân tích các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản hay đánh giá về Quyền lực mềm của Trung Quốc. Và hôm nay, tọa đàm lần thứ 19 tập trung vào cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Hội thảo chuyên đề số 1 - Dự án HOPE

Chính sách và thực tiễn trong việc kết nối người sử dụng công trình nhằm thúc đẩy môi trường sống lành mạnh, bền vững ở các đô thị Việt Nam

Vào ngày 20/4 dự án “Các chính sách hướng tới sức khỏe và thực hành xây dựng bền vững nhằm thúc đẩy cuộc sống tốt và quản trị đô thị xanh ở Việt Nam” (HOPE) – dự án hợp tác 3 năm giữa Viện Konrad-Adenauer Việt Nam (KAS), Đại học Xây Dựng Hà Nội (HUCE) và Trường Đại học Hamburg (Đức) - đã được chính thức khởi động với việc tổ chức một hội thảo chuyên đề. Chủ đề của hội thảo tập trung vào “Chính sách và thực tiễn trong việc kết nối người sử dụng công trình nhằm thúc đẩy môi trường sống lành mạnh, bền vững ở các đô thị Việt Nam”

Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người. Việt Nam đã gia nhập Công ước ICCPR từ năm 1982 và đã tổ chức thực hiện Công ước này từ thời điểm gia nhập tới nay. Năm 2019, Việt Nam nhận được khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền đối với Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ ba của Việt Nam. Để triển khai các Khuyến nghị cũng như tiếp tục thực hiện Công ước ICCPR trong giai đoạn tiếp theo, ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (gọi tắt là Kế hoạch)

Khánh thành Phòng Hội nghị Berlin

Phòng hội thảo Berlin là một trong những dự án nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức giai đoạn 2011-2021

Hội nghị Công tác pháp chế khu vực phía Bắc

Viện KAS Việt Nam cùng với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ đồng tổ chức hội nghị pháp chế ở khu vực phía Bắc

Hội nghị Công tác pháp chế khu vực phía Nam

Viện KAS Việt Nam cùng với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ đồng tổ chức hội nghị pháp chế ở khu vực phía Nam

Tọa đàm Mekong lần thứ nhất

Bối cảnh thay đổi địa chính trị ở khu vực Mê Kông và những hàm ý cho các quốc gia trong khu vực

Ngày 19/1 Viện Konrad-Adenauer Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại Giao, Học viện Ngoại giao đã tổ chức thành công tọa đàm Mê Kông đầu tiên với chủ đề “Bối cảnh thay đổi địa chính trị ở khu vực Mê Kông và những hàm ý cho các quốc gia trong khu vực”. Tọa đàm đã kết nối các nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao trong nước với các học giả quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu về vùng Mê Kông. Điểm nổi bật trong chương trình nghị sự của tọa đàm (i) thảo luận về những động thái các quốc gia ven hạ lưu sông Mê Kông nên làm trong thời gian tới, (ii) phân tích vị thế địa chính trị đặc biệt của khu vực Mê Kông , (iii) các xu hướng mới nổi ở khu vực Mê Kông.