Einzeltitel

Бивши хора

„Бивши хора” е евфемизъм в терминологията на комунистическата Държавна сигурност след 1944 г., с който тя определя широк кръг хора – политици, участвали в управлението на страна преди 9 септември 1944 г., оцелели от „народния съд” и концлагерите, офицери от българската армия на Царство България, индустриалци, търговци, банкери, а често под общия знаменател на „бившите хора” ДС е поставяла цялата „буржоазна класа”.

Настоящата презентация е изготвена от Вили Лилков, професор по физика, общински съветник и зам. председател на Столичния общински съвет, който от години работи по темата за „бившите хора” в архивите на ДС. Тя разкрива средствата и методите на ДС за разправа с големи групи от българското население след 9 септември 1944 г., включително на базата на оригинални документи и показва, че Държавна сигурност е била инструментът за репресии срещу българското общество в периода 1944-1989 г. В този смисъл тя е ценен принос към осмисляне на комунистическото минало в България.

предоставена от

Бюро София

информация за поръчка

издател

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.