Einzeltitel

КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ

от Momchil Metodiev

ТЕКСТОВЕ ЗА

Текстът на Момчил Методиев дава отговор на въпроси като влиянието на бившата Държавна сигурност при формирането на елитите в трансформационния период и възможностите за ограничаването на това влияние. Освен това се разглеждат историята и развитието на държавния репресивен апарат на комунистическия режим.
лица за контакт

Thorsten Geißler

Thorsten Geißler

Ръководител на офиса на KAS в България

thorsten.geissler@kas.de +359 2 943-4388 +359 2 943-3459

предоставена от

Бюро София

информация за поръчка

издател

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien