KAS International

Poziv za prijave - rok za prijavu: 07.08.2022.

Stipendije za master studij ili doktorat u Njemačkoj

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. dodjeljuje pune stipendije za magisterij, doktorat ili istraživački boravak u trajanju od najmanje tri semestra na univerzitetu u Njemačkoj. Tražimo društveno ili politički angažovane studente i doktorande svih disciplina koji nisu stariji od 30 godina i mogu dokazati da posjeduju njemački jezik na nivou B2 Evropskog referentnog okvira. Odličan akademski učinak i pozitivan osnovni stav prema demokratiji, pluralizmu i ljudskim pravima su također potrebni.
Kontakt

Dijana Prljić

Koordinatorica programa stipendiranja i prevoditeljica Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

dijana.prljic@kas.de +387 33 215 240 +387 33 215 239

Über diese Reihe

Diese Reihe informiert zeitnah über wichtige Ereignisse und Entwicklungen unserer Arbeit und soll das breite Spektrum unserer Aktivitäten aufzeigen.