Příspěvky k akcím

Erfahrungen mit ausländischen Rechtssystemen

od Andreas Jacobs

Ägyptische Frauen berichten

Die Integration von Einwanderern, insbesondere aus dem islamisch-geprägten Raum, sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Die KAS organisierte in Zusammenarbeit mit DPWC ein Seminar im oberägyptischen Assiut, in dem Wissenschaftler über Hintergründe aufklärten und ägyptische Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen im Ausland berichteten.

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland