Příspěvky k akcím

Muslime als Staatsbürger im Nahen Osten und in Europa

Vortrag

Zusammenfassung des Vortrags des deutschen Schriftstellers und Islamwissenschaftlers Navid Kermani

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland