Zprávy z jednotlivých zemí

Senát ratifikoval Lisabonskou smlouvu

od Hubert Gehring, Tomislav Delinić

Chybí podpis prezidenta Klause

Výsledek byl znám po zasedání, které trvalo více než sedm hodin: český Senát ratifikoval Lisabonskou smlouvu. Tím byla překonána druhá ústavní překážka. Už v únoru 2009 Smlouvu schválila Poslanecká sněmovna. Senát hlasoval 54 pro, 20 proti, 5 se zdrželo hlasování. Jasné schválení v Senátu vyvolává spekulace, neboť převahu zde má ODS, která platí za euroskeptickou.
Zprávy z jednotlivých zemí
6. dubna 2009
Zerrissen zwischen EU-Gipfeln, Obama und nationaler Instabilität (Länderbericht vom 6. April 2009)