Zprávy z jednotlivých zemí

Česko doufá s černo-žlutou koalicí v konec krize v Německu

od Hubert Gehring, Tomislav Delinić
Již krátce po půl sedmé prošly také českými médii první zprávy o výsledku voleb do Spolkového sněmu. „Vítězství středo-pravicových stran v Německu“, „Merkelová se zbaví sociálních demokratů, teď bude vládnout s liberály“, „Merkelová slaví“ zněly titulky, kterými česká média vyzvedávala úspěch černo-žluté koalice.

Volební výsledek byl v České republice sledovaný se zájmem: Za prvé je Angela Merkelová také v Česku nejoblíbenější zahraniční političkou. Navíc je Spolková republika nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Za druhé viděli někteří pozorovatelé ve volbách do Spolkového sněmu „test“ pro původně plánované říjnové parlamentní volby – také zde v Česku bylo spekulováno, do jaké míry by mohli sociální demokraté (ČSSD) odrazit útok zleva od komunistů (KSČM). Velký úspěch strany „Die Linke“ ve Spolkové republice, a to především také ve starých spolkových zemích, je v Česku komentován kriticky také jako následek velké koalice – pozorovatelé varují proto před vládou složenou z občanských demokratů (ODS) a ČSSD. Dlouhodobě by z toho mohla také profitovat KSČM, panuje názor mezi komen-tátory. Jako cynici se projevili někteří pozorovatelé, kteří s ohledem na nedávno od-ložené české mimořádné volby (viz Zemská zpráva KAS Praha) poznamenali: „Němci dodržují alespoň své termíny“.

Velká důvěra v Merkelovou

Ačkoli byly výsledky voleb do Spolkového sněmu velmi medializovány, chybí zatím komentáře a odhady: V pondělí po volbě do Spolkového sněmu se v České republice slaví „Dnem sv. Václava“ česká státnost. Jedná se o jeden z nejdůležitějších svátků mladé demokracie. Navíc místnímu zpravodajství dominuje papežova návštěva v České republice. Oficiální reakce předsedů stran, zástupců státních institucí a médií proto tak krátce po volbě ještě neproběhly a nedají se před polovinou týdne ani očekávat. Nicméně je třeba vyjít z toho, že druhé funkční období Angely Merkelové bude i nadále vítáno. Jako protestantka pocházející z východního Německa se Merkelová již od samého počátku setkávala se sympatiemi. Její opatrný politický styl vůči novým členským zemím a její jednání, při kterém bere ohled na citlivá témata východních sousedů Spolkové republiky, zesílilo toto vnímání o to víc. A tak považují znovuzvolenou kancléřku za důvěryhodnou partnerku České republiky nejen její občané, ale i nejužší kruhy uvnitř ODS, kterými byla naposledy chválena za její konstruktivní a přátelské chování během českého předsed-nictví. Proto je pochopitelné, že před volbami vyšla v českých médiích celá řada portrétů 55-leté Merkelové, ze kterých lze také soudit, že druhé kancléřství rodilé Hamburčanky bude přijato pozitivně.

Černo-žlutá koalice pro větší „čitelnost“

S ohledem na volby v České republice, nově plánované na léto 2010, by měly konzervativní strany ODS, KDU-ČSL a TOP09 vzhledem ke včerejším výsledkům zpozornět: Také zde v České republice byl odborníky očekáván silný vliv hospodářské a finanční krize na chování voličů. Prudký obrat směrem doleva se nyní v Německu ale úplně nepotvrdil. Slabý výsledek SPD a ve srovnání s tím úspěch levice vzbudí jistě také v Česku velkou pozornost. Další zajímavý trend se projeví v analýzách volebních expertů: Malé strany dohání ty velké, lidové strany se dostávají do nesnází. V Česku byl tento trend v posledních volebních obdobích na základě volebního zákona opačný: Menší strany se držely těsně nad pětiprocentní hranicí, tři středněvelké až velké strany dominovaly Poslanecké sněmovně. S ohledem na poslední velmi dobrý výsledek nově založené TOP09 knížete Karla Schwarzenberga by se mohl tento obrázek v příštích volbách změnit. Zatím nečetné komentáře zkušených pozorovatelů Německa v řadách českých zástupců médií poukazují na to, že vítězství černo-žluté koalice bude hodnoceno jako odvolání velké koalice a reakce na nutné reformy: „V době krize je čitelná politika prospěšná – černo-žlutá koalice zna-mená především větší předvídatelnost. Střednědobě a dlouhodobě by to mělo zajistit více důvěry“, komentuje Petr Brod, dlouholetý korespondent v České republice, výsledky z Berlína pro britskou BBC.

Společně z krize

V zájmu České republiky je, aby se Německo pokud možno rychle dostalo z krize, neboť vzájemná závislost německé a české hospodářské politiky se vzhledem k objemu obchodu ve výši 56 miliard euro (2008) naposled znovu projevila v souvislosti se „šrotovným“. Také díky protikrizovým opatřením, která byla usnesena v Berlíně, se mohla Česká republika zřetelně lépe vyrovnat s krizí než většina nových členských států EU ve středovýchodní a východní Evropě. Právě nesčetné malé a středně velké podniky na obou stranách česko-německé hranice tvoří přitom základ hospodářského propojení. Partnerství a vzájemná konzultace musí tak i nadále hrát důležitou roli v česko-německých vztazích. Tady projevila Angela Merkelová v minulých letech pochopení pro situaci v České republice. V nastávajícím funkčním období může tak Merkelová stavět na tvrdě vypracované důvěře ze strany českých kolegů a vlastních zkušenostech pro úspěšnou spolupráci. A to je jak úmyslem Spolkové republiky, tak Česka.

Sdílet