Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Kvalita a účel univerzitního vzdělávání

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Další ze série kolokvií České křesťanské akademie se bude věnovat otázce kvality a účelu univerzitního vzdělání v ČR.

Odborná konference

Česko-Německý dialog

Německo a Česko: Na cestě k nové Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung a Dräger-Stiftung ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a Německým velvyslanectvím v Praze pořádají Česko-Německý dialog na téma "Německo a Česko: Na cestě k nové Evropě".

Odborná konference

Kulturou proti antisemitismu a neonacismu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém

V neděli 22.4.2012 proběhne v Praze projekt "Kulturou proti antisemitismu a neonacismu". Jeho cílem je představit Prahu a Českou republiku jako místo, kde nebude antisemitismus a neonacismus tolerován.

Odborná konference

Komu "radí" mediální rady? (A kdo radí jim...)

ve spolupráci s Pontes o.s.

Mediální rady v ČR mají dle zákona dbát o obsahovou nezávislost a pluralitu mediálního vysílání. Zároveň rozhodují o udělování licencí na vysílání. Jak tyto svoje úlohy naplňují? Komu a jak radí mediální rady? A kdo radí jim?

Odborná konference

Udržitelný rozvoj III. - Funkce moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve prospěch soukromého sektoru?

ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy se koná mezinárodní vědecká konference.

Odborná konference

XXI. Česko-německé brněnské symposium - Dialog uprostřed Evropy

ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

Dvacátý první ročník tradičního česko-něměckého brněnského symposia se bude věnovat budoucnosti česko-německé spolupráce v současné měnící se Evropě.

Prezentace knihy

Veřejné čtení Hermy Kennelové

ve spolupráci s Antikomplex o.s.

Srdečně Vás zveme na veřejné čtení z knihy BergersDorf německé autorky Hermy Kennelové.

Odborná konference

XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RODINNÉ POLITICE

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Konference se bude věnovat rodinné politice v České republice a faktorům, které ovlivňují chování rodin při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí.

Odborná konference

EVROPA JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ: POHLEDY Z VENKU

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů

Jak je Evropa vnímána ostatními světovými velmocemi? Dokáže se Evropa udržet v klubu světových velmocí?

Odborná konference

EVROPA JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ: POHLEDY Z VENKU

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů

Jak je Evropa vnímána ostatními světovými velmocemi? Dokáže se Evropa udržet v klubu světových velmocí?

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.