Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Perspektivy terciálního vzdělávání pro mládež: Rozvoj nebo úpadek?

Ve spolupráci s MK

Ing. Petr Krill, poslanec, Mgr. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro školství a Ing. Marek Zapletal, starosta, vystoupí na konferenci k tématu Perspektivy terciálního vzdělávání pro mládež: Rozvoj nebo úpadek? 23.11. v Šumperku.

Přednáška

Česká rozvojová pomoc v kontextu rozvojové spolupráce EU

za spolupráce s CES

Michal Procházka z České rozvojové agentury bude 20.listopadu od 7:30 v budově VŠE mluvit na téma Česká rozvojová pomoc v kontextu rozvojové spolupráce EU.

Seminář

Lidská práva a jejich význam pro pád komunistických systémů

Ve spolupráci s USD

V dobách komunismu byla touha utlačovaného lidu po demokratických svobodách tak silná, že nakonec vedla až k pádu sovětského režimu. O zákulisí tohoto vývoje se bude na semináři diskutovat.

Událost

"My jsme nazapomněli a Vy?" (Vzpomínka na 17.11.1989)

Ve spolupráci s Mladými konzervativci

17. listopadu, mezi 14:30 a 17:15, na Náměstí republiky ve Žďáru nad Sázavou se koná akce, připomínající události před dvaceti lety. Program zahrnuje např. diskuze o listopadu 1989, nebo výstavu dobových fotografií, tiskovin, letáků apod.

Workshop

Politika pro mladé v Německu a v Česku

Ve spolupráci s MK

Politika pro mladé musí být podporována, aby se mladí lidé také v budoucnosti podíleli na politickém procesu. Strategie k uskutečnění tohoto cíle si mohou němečtí a čeští mladí politici předávat na tomto workshopu.

Diskuse

Některé aspekty finanční krize ve světě (s krátkým exkurzem do minulosti) a výhledy české ekonomiky

Ve spolupráci s CES a VŠE

Ing. Florian MARGAN, Ph.D. bude ve své přednášce, konané 11. 11. od 18 hodin na VŠE v Praze, informovat o některých aspektech finanční krize ve světě (s krátkým exkurzem do minulosti) a o výhledech české ekonomiky.

Přednáška

Sociální systém a jeho budoucí reformy (srovnání Německa a Česka)

Ve spolupráci s VŠE a CES

Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s., bude ve své přednášce dne 11. listopadu informovat o sociálním systému a jeho budoucích reformách (srovnání Německa a České republiky).

Odborná konference

Německé parlamentní volby

Ve spolupráci s MK a CEVRO Institut

9. listopadu od 16 hodin se v prostorách vysoké školy CEVRO Institut koná konference na téma "Německé parlamentní volby". Na konferenci vystoupí Ing. Marek Buchta, PhDr. Petr Sokol, CEVRO Institut und Dr. Hubert Gehring, KAS Praha.

Workshop

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku

Ve spolupráci s MKD

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku: Co je spojuje? Co se od sebe mohou učit? V jakých oblastech mohou v budoucnu ještě intenzivněji spolupracovat? Tyto a podobné otázky se budou na workshopu diskutovat.

Odborná konference

Výročí pádu totalitního režimu - 20 let

Ve spolupráci s IIPS, Cevro a Občanským institutem

Dvacet let od pádu komunismu vybízí k bilanci vývoje české společnosti od roku 1989. Jak se od pádu totality vyvinula občanská společnost a jakým způsobem proběhla demokratizace politického procesu?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.