Události

Workshop

Letní univerzita: "Evropa, evropské hodnoty a já."

ve spolupráci s Občanským institutem

Mladí lidé, mladí politici a žáci se setkávají na letní univerzitě s referenty a politiky a diskutují aktuální otázky evropské politiky. Diskuse, analýzy a porozumění jsou prioritami letní univerzity.

Workshop

Úlohy a způsoby práce demokratických stran v parlamentní demokracii

ve spolupráci s MKD

Mladí politici a volení zástupci diskutují o dnešních výzvách stran ve společnosti a v médiích a hledají nové cesty zprostředkování politických hodnot.

Workshop

Letní univerzita: Politické ideologie a politika v praxi

ve spolupráci s Liberálnim institutem

Mladí lidé, žáci a studenti diskutují základní politické teorie a jejich význam v realitě spolu s vědci, politiky a dalšími experty.

Seminář

Volební úspěchy postkomunistických politických stran ve východní Evropě - ustupujíci trend nebo neustálé nebezpečí

ve spolupráci s ČIMS

Ješte stále je v českém parlamentu zastoupena Komunistická strana. Poslední stranický sjezd ukázal, že vlastní minulost ješte není vyřešena. Jakou rolu hraje KSČM v České republice?

Kongres

Zwei Jahre konservative Regierungsarbeit - Lehren für die Zukunft?

mit MLOP

Seit 2006 ist nun die Regierung aus Bürgerdemokraten ODS, Christdemokraten KDU-CSL und den Grünen an der Macht. Wie sieht die Bilanz nach zwei Jahren aus? Der Vizepremier für Europaangelegenheiten Alexandr Vondra gibt u.a. Antwort.

Odborná konference

Více rodiny nebo více státu? Budoucnost rodiny v České republice

ve spolupráci s Občanským institutem

Více rodiny nebo více státu? Kto zastupuje rodinu? Je vůbec možné sladit potřeby rodiny s požadavky moderní společnosti? Konference se snaží předvídat vývoj.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti by se měli obeznámit s nebezpečím totalitních režimů a též s evropskými hodnotami prostřednictvím vybraných filmů. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Konference "Pražské jaro"

ve spolupráci s ÚSD

Při příležitosti 40. výročí "Pražského jara" se uskuteční konference tentokrát v Praze, na které budou vyjasněné její důsledky a význam.

Workshop

Způsoby zapojení mladých lidí do politického procesu

ve spolupráci s MKD

Mladí lidé čím dál tím víc ztrácejí zájem o politický proces. Díky simulaci parlamentu se učí následovat parlamentní procedury. Navíc byli konfrontováni s kritickými tématy a jejich úlohou bylo je diskutovat.

Přednáška

Rundtischgespräche zur Christlichen Demokratie

mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.