Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Aktuelle Aspekte des Europarechts II.

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und ELSA Brno

Die internationale Konferenz für junge Rechtswissenschaftler aus den V4–Ländern wird sich u.a. mit den Themen: Rechtssysteme der Beitrittsländer, Europäische Verfassung oder Gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassen.

Odborná konference

Aktuelle Aspekte des Europäischen Rechts

in Zusammenarbeit mit der ELSA Brno

Die Konferenz, zu der über hundert Studenten aus ganz Europa erwartet werden, wird sich mit aktuellen Aspekten des Europäischen Rechts u.a. im Bereich Umweltschutz, Asylverfahren, Kartellrecht, Regionalpolitik. auseinandersetzen.

Rozhovor s experty

Aktuelle Entwicklung in der tschechischen Medienlandschaft

Im Rahmen der Reihe „Medienpolitischer Gesprächskreis“ soll die Situation der Medienlandschaft und aktuelle Entwicklungen in der tschechischen Politik diskutiert werden. Dabei soll auch die Pressearbeit der letzten 15 Jahre beleuchtet werden.

Rozhovor

Aktuelle Entwicklung in der tschechischen Medienlandschaft

In Rahmen der Reihe "Medienpolitischer Gesprächskreis" soll die aktuelle Situation der Medienlandschaft und aktuelle Entwicklungen in der tsch. Politik diskutiert werden. Dabei soll auch die Pressearbeit der letzten 15 Jahre beleuchtet werden.

Rozhovor

Aktuelle Entwicklung in der tschechischen Medienlandschaft

Medienpolitischer Gesprächskreis

Im Rahmen der Reihe „Medienpolitischer Gesprächskreis“ soll die Situation der Medienlandschaft und aktuelle Entwicklungen in der tschechischen Politik diskutiert werden. Die Parlamentswahl in Tschechien Anfang Juni steht im Zentrum des Gespräches.

Diskuse

Aktuelle Entwicklung in der tschechischen Medienlandschaft

In Rahmen der Reihe „Medienpolitischer Gesprächskreis“ soll die Situation der Medienlandschaft und aktuelle Entwicklungen in der tschechischen Politik diskutiert werden. Dabei soll auch die Pressearbeit der letzten 15 Jahre beleuchtet werden.

Diskuse

Aktuelle Entwicklungen im bilateralen Verhältnis aus christdemokratischer Perspektive

in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Büro in Prag

Der Fraktionsvors. der KDU-ČSL, Vladimír Talíř, wird einer Gruppe von Studenten die Position der Christdemokraten zu den deutsch-tschechischen Beziehungen erläutern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll die Diskussion mit den Studenten stehen.

Program studií a informací

Aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union

In Zusammenarbeit mit AEW

Die diesjährige Sommerschule thematisiert aktuelle Problemfelder in der EU. Zeigen die Bürger der Mitgliedstaaten Interesse an der EU? Wie geht die EU mit Einzelinteressen der Mitgliedstaaten um? Wie ist die wirtschaftliche Lage in der EU?

Fórum

Aktuelle Fragen des interreligösen Dialogs

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

Bei diesem Kolloquim befassen sich Vertreter der unterschiedlichen Religionen, d.h. des Katholizismus, Evangelismus, Judentum und des Islams mit verschiedenen aktuellen ethischen und religiösen Fragen.

Odborná konference

Aktuelle Tendenzen in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU

In Kooperation mit Venkovský prostor

Während dieser Konferenz soll diskutiert werden, wie sich die gemeinsame Agrarpolitik zwischen der EU und den tschechischen Landwirten in der Zukunft gestalten wird.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.