Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Rozhovor

Auswahltagung für Stipendiaten

Im Rahmen der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung wird eine Auswahltagung für tschechische und slowakische Stipendienbewerber für Aufbau- und Promotionsstudien in Deutschland organisiert.

Odborná konference

Auswirkungen der Achtundsechziger-Revolution - Konsequenzen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung

mit TIFIB

Dubček setzte sich 1968 für einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" ein. Diese Entwicklung wurde von den einrollenden Panzern des Warschauer Paktes unterbunden. Welche Konsequenzen dies für die Demokratie hatte, beleuchtet dieser Kongress.

Odborná konference

Außenpolitik in einem sich wandelnden Europa

in Zusammenarbeit mit IPS FSV UK

Europäische Außenpolitik vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen GASP, ESVP und einzelstaatlicher Zielsetzung. Gerade in einem sich erweiternden Europa gestaltet sich dies als komplexer Prozess, der bei dieser Konferenz beleuchtet werden soll.

Workshop

Außenpolitische Konzeptionen im erweiterten Europa

mit Karlsuniversität Prag

Workshop zu Themen der europäischen Integration.

Workshop

Außenpolitische Konzeptionen im erweiterten Europa

In Kooperation mit IPS FSV UK

Tschechien, Polen und Deutschland sind gemeinsam in der EU. Doch jedes Land verfolgt seine eigene Außenpolitik. In diesem Drei-Länder-Workshop werden die verschiedenen Ziele und außenpolitischen Handlungen analysiert und verglichen.

Odborná konference

Beitrag der Kirchen für die Werteorientierung Europas

mit der Tschechischen Bischofskonferenz und mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik

Europa braucht eine "Seele", denn die EU ist mehr als nur ein Binnenmarkt. Die Werteorientierung steht im Mittelpunkt der Konferenz über die Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs zwischen den Kirchen und der Politik in der EU.

Fórum

Beitrag des Christentums für die Werteorientierung Europas

in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde

Thema des Kolloquiums, das anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Vertretung der Ackermann-Gemeinde in Prag veranstaltet wird, sind die christlichen Wurzeln Europas und die Bedeutung des Christentums für den gegenwärtigen EU-Integrationsprozess

Seminář

Besucherprogramm für Experten in Öffentlichkeitsarbeit und parteiinterne Kommunikation politischer Parteien aus CZ

Das Besucherprogramm für tsch. Parteivertreter in Berlin, Potsdam und Dresden soll den Erfahrungsaustausch zwischen Parteifunktionären fördern und zur Verbesserung und Festigung der Parteistrukturen demokrat. Parteien in Tschechien beitragen.

Odborná konference

Beziehungen zwischen der EU und Russland

Zentrale Fragen der Konferenz werden sei: Wie haben sich die Beziehungen zwischen der EU und Russland entwickelť? Was ist der aktuelle Stand der Beziehungen und wie wirkt sich der Kaukasus-Konflikt auf diese Beziehungen aus?

Přednáška

Bioethik; Welche Bedeutung hat für unser Land der EU-Beitritt; Die Kirche und die EU; Der Christ und die Politik u.a.

in Zusammenarbeit mit der Assoziation der christlichen Jugendvereinigungen

400 Jugendgruppelleiter treffen sich in Südmähren, um mehrere Tage über neue Impulse für ihre Arbeit mit Jugendlichen zu diskutieren. Themen wie Bioethik, EU-Beitritt, christliches Engagement in der Politik stehen dabei im Vordergrund.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.