Události

Odborná konference

Volby do Spolkového sněmu 2013 a německo-francouzský tandem v Evropě

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů
Co znamenají výsledky voleb do Spolkového sněmu v Německu pro další vývoj v Evropské unii? Jak tyto volby ovlivní česko-německou a německo-francouzskou spolupráci?

Odborná konference

Německé parlamentní volby 2013

ve spolupráci s Mladými konzervativci
Němečtí občané zvolili 22.9. své zástupce do Spolkového sněmu pro další volební období. Jak probíhaly tyto německé parlamentní volby? Co se v Německu po volbách změní? A co znamenají výsledky německých voleb pro Českou republiku a Evropskou unii?

Odborná konference

Trendy české evropské politiky: Studie elit evropské politiky

ve spolupráci s AMO
Jak hodnotí české elity evropskou politiku? Výzkumný projekt „Trendy české evropské politiky: Studie elit evropské politiky“ je historicky první kvantitativní analýzou, která mapuje názory české elity na evropskou politiku.

Odborná konference

Životní prostředí - součást konzervativní politiky

se spolupráci s TOPAZ
Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí moderní konzervativní pravicové politiky. Jakým výzvám v oblasti ochrany životního prostředí čelí Česká republika? A jaké recepty na řešení těchto výzev nabízí česká konzervativní pravice?

Odborná konference

ÚLOHA RODINY V PÉČI O SENIORY

ve spolupráci z TOPAZem
Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude v dalších letech pokračovat. Jak zajistit rostoucímu počtu seniorů kvalitní stáří?

Seminář

Evropa a Česko 2013

ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut
CEVRO Institut pořádá již VI. ročník Letní akademie na téma "Evropa a Česko 2013". Cílem LA je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a politické vzdělávání a zdůraznit odpovědnost každého jednotlivce za stav a úroveň demokratického systému.

Workshop

Regionální novinářská cena Konrad-Adenauer-Stiftung 2013

Mezi hlavní cíle Konrad-Adenauer-Stiftung dlouhodobě patří podpora rozvoje svobodné a demokratické společnosti a právního státu. Zásadní a zcela nezastupitelnou roli zde hrají objektivní a názorově pluralitní média.

Seminář

Malé a střední podniky a jejich spolupráce s vědou a výzkumem

ve spolupráci s Think-tankem Evropské hodnoty
Tento seminář se koná od záštitou Jana Bauera, předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mediálním partnerem je zpravodajský portál EurActiv.cz.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.