Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Tajemství korupce 2013

ve spolupráci s Českou pozicí

Korupce je podle sociologických průzkumů považována většinou českých občanů za největší problém současné české společnosti. Jak hodnotí korupci v České republice přední představitelé justice, byznysu a médií? Jak vnímají situaci čeští studenti?

Odborná konference

Evropa na křižovatce: Cesta z krize

ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

Hlavním motorem evropské integrace byly vždy krize. Jakou cestu zvolí Evropské unie z té současné? Co přinášejí současné návrhy fiskální a bankovní unie? Jak se změní podoba jednotného evropského trhu?

Diskuse

Veřejná debata kandidátů na prezidenta

pořádá Ihned.cz

Jakou vizi pro Českou republiku mají kandidáti na prvního přímo voleného prezidenta České republiky? První veřejná debata, na kterou bylo pozváno všech jedenáct kandidátů na prezidenta.

Diskuse

České a německé vize pro Evropu v 21. století

ve spolupráci s AMO

Evropká unie stojí na křižovatce. Jako již tolikrát v historii je to ale právě období krizí, které proces evropské integrace posiluje. Jakým směrem se bude Evropa vyvíjet v 21. století? A jaké jsou české a německé vize pro další vývoj Evropské unie?

Diskuse

Krize západního bankovního systému

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Nabízíme Vám další ze série kolokvií České křesťanské akademie, které se bude věnovat tématu velmi žhavému - Krizi západního bankovního systému.

Odborná konference

Trendy ve vývoji extremismu v Evropě a v České republice

ve spolupráci s Evropské hodnoty o.s.

Současná krize má v jednotlivých zemích odlišnou dynamiku, ale lze pozorovat, že z finančních a ekonomických problémů se stává krize sociální a politická.

Odborná konference

Ekonomický růst, očekávání a nástroje

ve spolupráci s Bankovním institutem vysokou školou

Česká i evropská ekonomika zaznamenávají pokles. Jaké jsou hlavní důvody propadu? Jak znovu nastartovat motor evropské ekonomiky? Je neustálý růst ekonomiky dlouhodobě udržitelný? Na tyto a další otázky odpoví přední čeští i zahraniční ekonomové.

Odborná konference

Nová média v novinářské praxi

u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS

Jak využívat nová média v práci novináře? V čem mohou nová média pomoci a jak mohou zvýšit atraktivitu regionálních novin? Na tyto otázky odpoví přední čeští a němečtí odborníci na konferenci u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS.

Odborná konference

10. Mezinárodní konference European Governance - Corporate Governance "Perspektivy eurozóny"

pod patronací místopředsedy vlády a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga

Jaké jsou perspektivy eurozóny?

Odborná konference

Média v kraji nebo na okraji aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby

ve spolupráci s Pontes o.s.

Jak mohou regionální média ovlivnit volby? Dva dny po skončení krajských voleb v České republice zhodnotí přední čeští odborníci vliv médií na regionální volby.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.