Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Všichni jsme lidé - Společně proti antisemitismu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém

V neděli 21.4.2013 se uskuteční projekt "Společně proti antisemitismu". Stejně jako v předchozích letech chceme představit Prahu a Českou republiku jako kulturní místo, kde není prostor pro antisemitismus a neonacismus.

Odborná konference

Mediální obraz politiky(a)

ve spolupráci s PONTES

Média bývají ozvačována čtvrtou mocí ve státu. Jak využívají této své pozice média v České republice? Dokáží média rozhodnout volby? A jaký vliv mají média na voliče?

Seminář

Malé a střední podniky a jejich budoucí přístup k financování EU

ve spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty

První expertní seminář, který je součástí projektu ''Malí a střední podnikatelé a další klíčové zájmy ČR v evropských hospodářských politikách''. Záštitu nad celým projektem převzal pan Jan Bauer, předseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.

Seminář

Migrace a migrační politika v Evropě a v Česku

ve spolupráci Vysokou školou CEVRO Institut

Vysoká škola CEVRO Institut pořádá cyklus odborných seminářů na ožehavé téma, které se zabývá migrací a migrační politikou, která s ní úzce souvisí. Hrozí nám příliv cizinců z východu? Jak se s tím vypořádáme my a jak Evropa?

Odborná konference

Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020

ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy se bude konat dvoudenní vědecká konference. S úvodním slovem vystoupí jménem naší nadace pan Dr. Werner Böhler.

Odborná konference

Český prezident ve srovnávací perspektivě

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Čeští občané v lednu 2013 poprvé volili přímo svoji hlavu státu. Jakým způsobem přímá volba probíhala? Jakou roli hrála média ve volební kampani? A změní zavedení přímé volby politický systém v České republice?

Diskuse

Mají křesťansko-demokratické strany budoucnost?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

V rámci pravidelného cyklu emauzských kolokvií Vás zveme v pořadí na druhé setkání v letošním roce. Toto kolokvium se bude věnovat budoucnosti politických stran.

Odborná konference

Bankovní unie - První krok k federalizaci nebo preventivní ekonomické opatření

ve spolupráci s Centrem evropských studií

Politická a fiskální stabilita EU je nezbytným předpokladem ekonomické konkurenceschopnosti v globalizované hospodářské soutěži.

Odborná konference

Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic

ve spolupráci s TOPAZem

Česká republika a Německo jsou významně proexportně orientované ekonomiky. Jakými způsoby může stát podporovat firmy v jejich exportních aktivitách? Na konferenci představí zástupci České republiky a Německa dobrou praxi z obou zemí.

Diskuse

Tajemství korupce 2013

ve spolupráci s Českou pozicí

Korupce je podle sociologických průzkumů považována většinou českých občanů za největší problém současné české společnosti. Jak hodnotí korupci v České republice přední představitelé justice, byznysu a médií? Jak vnímají situaci čeští studenti?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.