Události

Přednáška

Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU

Ve spolupráci s CES
Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce k účasti na přednáškové řadě na téma "Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU", konané na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Událost

Kulturou proti antisemitismu

Ve spolupráci s ICEJ
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pořádá v neděli 17.4. již osmý ročník akce Kulturou proti antisemitismu, která bude zahájena Pochodem dobré vůle. Ten odstartuje ve 13,30 hod. na Staroměstském náměstí v Praze.

Odborná konference

Autorské právo či povinnost?

Ve spolupráci s Pontes
Ve čtvrtek 14.4. se koná již 18. konference řady Člověk a média, tentokrát na téma "Autorské právo či povinnost". Na konferenci vystoupí JUDr. Aleš Kout a JUDr. Jan Diblík, moderátorem večera bude David Smoljak.

Přednáška

Právní, politické a ekonomické aspekty členství ČR v EU

Ve spolupráci s CES
V termínech 6.4., 13.4. a 4.5. se na VŠE v Praze konají tři přednášky na téma "Právní, politické a ekonomické aspekty členství ČR v EU". Podrobné informace o jednotlivých přednáškách a termínech naleznete v programu na této straně.

Fórum

Evropský den na VŠE

Ve spolupráci s CES
V pondělí, 28. března se koná již třetí ročník Evropského dne na VŠE v Praze. Ani tentokrát nebudou chybět zajímaví hosté - zástupci ze světa médií a politiky, diskutující na aktuální témata. Program akce naleznete v příloze na této stránce.

Přednáška

Evropská unie a problematika rozvojového světa

Ve spolupráci s CES
Centrum evropských studí a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou srdečně všechny zájemce k účasti na přednáškové řadě s názvem "Evropská unie a problematika rozvojového světa".

Přednáška

Cyklus přednášek v německém jazyce

Ve spolupráci s CES
V období od 7.3. do 2.5. se na Vysoké škole ekonomické v Praze konají zajímavé přednášky na aktuální témata v německém jazyce. Podrobnější informace o přednáškách a registraci naleznete v programu na této straně.

Diskuse

Možnosti a úskalí v dialogu Židů a křesťanů

Ve spolupráci s ČKA
V pondělí 7. 3. 2011 se od 18 hod. v refektáři kláštera Emauzy v Praze koná diskuzní večer na téma "Možnosti a úskalí v dialogu Židů a křesťanů". Informace o programu a registraci naleznete pod odkazem Pozvánka na této stránce.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.