Události

Přednáška

Techniky lobbyingu v institucích EU

Ve spolupráci s CES
Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce na přednášku pana Maxima Miccinilliho "Techniky lobbyingu v institucích EU", která proběhne v anglickém jazyce. Informace o registraci naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Lobbying v moderních demokraciích - s pravidly nebo bez pravidel?

Ve spolupráci s CES
Dne 3.11. se na VŠE v Praze koná mezinárodní konference na téma "Lobbying v moderních demokraciích - s pravidly nebo bez pravidel?". Podrobnější informace o programu naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Česko-německý den na Masarykově univerzitě

Ve spolupráci s IIPS
Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a dalšími partnery letos už podruhé připravuje Česko-německý den, který má přiblížit česko-německou spolupráci v politické, ekonomické i kulturní oblasti.

Seminář

Cyklus případových studií na VŠE

Ve spolupráci s CES
Ve dnech 25.10., 22.11. a 6.12. se na VŠE v Praze uskuteční cyklus případových studií na téma "Zpracování žádosti a příloh v rámci regionálních operačních programů", vedený Mgr. Ing. Liborem Lněničkou, Masarykova univerzita, Brno.

Odborná konference

Pozice EU jako globálního hráče a podíl České republiky

Ve spolupráci s CIFE
Na této konferenci, pořádanou organizací CIFE a KAS Praha, budou odborníci diskutovat o tom, jakou roli hraje EU v globalizovaném světě, jakou roli bude hrát v budoucnosti a jakou roli by měla hrát.

Odborná konference

EU v médiích a média v EU

Ve spolupráci s Člověk a média
Ve čtvrtek 21. 10. 2010 se v 17.17 hod. koná konference "EU v médiích a média v EU" s podtitulem "Jak fungují komunikační kanály v Evropské unii". Více informací naleznete na www.clovekamedia.cz.

Přednáška

Evropská unie a problematika rozvojového světa

Ve spolupráci s CES
V termínu od 20.10. do 26.11. se na VŠE v Praze uskuteční přednáškový cyklus na téma "Evropská unie a problematika rozvojového světa", otevřený široké veřejnosti. Informace o registraci naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Česká a německá zahraniční politika v měnícím se mezinárodním prostředí

Ve spolupráci s ÚMV
Ve spolupráci s Ústavem pro mezinárodní vztahy organizuje KAS konferenci o současné německé a české zahraniční politice. Tematické těžiště spočívá v možnostech spolupráce ve střední Evropě dnes a v budoucnosti.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.