Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Přednášková řada k evropským tématům

Ve spolupráci s CES

"Letecká dopravní politika EU: od liberalizace k regulaci""Evropské ekonomické perspektivy v Číně""Evropské výzvy bezpečnosti a vzájemné závislosti při budování energetických transportních koridorů"

Odborná konference

Dopady hospodářské krize na podnikání na evropských a světových trzích

Ve spolupráci s VŠE - CES

Tato mezinárodní video-konference je pořádána ve spolupráci VŠE a Ekonomické univerzity v Bratislavě a zaměří se na aktuální obchodní a hospodářské otázky v kontextu světové finanční krize.

Seminář

Lobbying, korupce a ovlivňování - hranice a nebezpečí

Ve spolupráci s Transparency International

Dne 1. května organizuce Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Transparency International semínář "Lobbying, korupce a ovlivňování - hranice a nebezpečí". Akce je zaměřená převážně na mladé, politicky angažované lidi.

Přednáška

Německá ekonomika v kontextu znovusjednocení a aktuálního vývoje

Ve spolupráci s CES

Ing. Zuzana Potužáková ve své přednášce představí ekonomický vývoj původních a nových německých spolkových zemí po jejich znovusjednocení. Bude se věnovat regionální diferenciaci Německa a aktuálnímu ekonomickému vývoji a jeho perspektivám.

Fórum

Vliv finanční krize na mezinárodní podnikání

Ve spolupráci s CES

Tato konference je zaměřena na problematiku obchodu a podnikání nových členských zemí EU a dopady světové finanční krize na podnikání v regionu střední Evropy.

Přednáška

Půlstoletí subsaharské dekolonizace, africké země ACP a jejich vztahy s EU

Ve spolupráci s CES

PhDr. Vladimír Klíma se ve své přednášce zaměří mimo jiné na země ACP (Africa, Caribbean, Pacific) - skupinu zemí, se kterou EU udržuje speciální vztahy, zejména v obchodní oblasti.

Workshop

Současná sankční politika EU

Ve spolupráci s CES

Tento odborný workshop zahrnuje následující referáty: Praxe mezinárodních sankcí a její výzkum, Sankce a fragmentace mezinárodního práva, Efektivita sankcí používaných EU a její výzkum, Česká sankční politika mezi socializací a evropeizací.

Přednáška

Německý důchodový systém v mezinárodním srovnání

Ve spolupráci s CES

Stefan Schmid se ve své přednášce v německém jazyce zaměří na vývoj a konstrukci penzijních systémů a dalších systémů soc. zabezpečení v Německu, financování penzijních systémů a případné reformy v kontextu dlouhodobé fiskální stability státu.

Přednáška

Náboženství a veřejná moc v Německu a Česku

V kooperaci s SAG

V ramci výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) se bude konat přednáška k tematice „Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání“. Referenti s obou států budou přednášet její perspektivi k jmenované tematice.

Přednáška

Energetická politika a Střední Evropa

Ve spolupráci s CES

Tato přednáška v anglickém jazyce bude zaměřena především na srovnání energetických politik v zemích Střední Evropy, posouzení odlišností ve vývoji výroby a spotřeby elektřiny a plynu a zmapování aktuálního vývoje energetické politiky EU.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.