Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Státní bankroty ve světové ekonomice (příčiny, možná řešení, případ Řecka)

Ve spolupráci s CES

Zveme vás na přednášku Ing. Martina Záklasníka, ve které budou mimo jiné diskutovány řecké zkušenosti ze členství v eurozóně při plnění fiskálních kritérií Paktu stability a růstu nebo aktuální situace v oblasti zadluženosti země.

Přednáška

Česká republika a EURO

Ve spolupráci s CES

Ing. Zahradník se bude ve své přednášce věnovat postoji ČR k přijetí eura, analýze přínosů a nákladů zavedení společné měny v kontextu zkušeností členských zemí eurozóny a přípravě a zaměření nového konvergenčního programu České republiky.

Přednáška

Sociální systém a jeho reforma

Ve spolupráci s CES

Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s., o sociální politice v kontextu celoevropského problému stárnutí obyvatelstva a z toho vyplývající změny v oblasti sociálních politik.

Přednáška

Sozialsystem und seine Reformen

In Kooperation mit CES

Wir laden Sie herzlich zum Vortrag von Frau Ing. Edita Glajchová über die Sozialpolitik im Kontext des ganzeuropäischen Problems des Alterns der Bevölkerung und die sich daraus ergebenden Änderungen auf dem Gebiet der sozialen Politik ein.

Přednáška

Dopady finanční krize na růst a stabilitu zemí EU

Ve spolupráci s CES

Ing. Petr Zahradník se ve své přednášce bude zabývat mimo jiné vývojem veřejných rozpočtů zemí EU v kontextu hospodářské krize, krátkodobými plány hospodářské obnovy EU a členských zemí a cíly a zaměřením dokumentu EUROPA 2020.

Rozhovor

Cestou do parlamentu: debatní soutěž v Ústí nad Labem

za spolupráce s AGORA

KAS za spolupráce s AGORA organizují regionáoní kolo debatní soutěže "Po cestě do parlamentu". Studenti regionálních základních škol budou debatovat o české a evropské politice.

Program studií a informací

Formuláře žádostí a příloh k neinvestičním projektům EU

Ve spolupráci s CES

CES a KAS zvou všechny zájemce ke zpracování případové studie na téma "Formuláře žádostí a příloh k neinvestičním projektům EU", kterou povede Ing. Mgr. Libor Lněnička. Zadání se koná 15.3., konzultace 12.4. a vyhodnocení 10.5. na VŠE (107 RB).

Přednáška

Povolební hospodářská politika SRN

Ve spolupráci s CES

Dne 15.3.2010 od 16.15 hodin se na VŠE v Praze koná přednáška Dr. Stefana Keila, ředitele hospodářského referátu na Velvyslanectví SRN v Praze, na téma "Povolební hospodářská politika SRN" v německém jazyce.

Program studií a informací

Projekty financované ze strukturálních fondů EU

Ve spolupráci s CES

CES a KAS zve všechny zájemce ke zpracování případové studie na téma "Projekty financované ze strukturálních fondů EU", kterou povede Ing. Mgr. Libor Lněnička. Zadání se koná 15.3., konzultace 12.4. a vyhodnocení 10.5. na VŠE v Praze (107 RB).

Seminář

Práce s médii a komunikace s veřejností

Za spolupráce s MKD

Seminář pro členy Mladých křesťanských demokratů. Seminář si klade za cíl zlepšit schopnosti vyjadřovat své myšlenky a práci s médii.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.