Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Evropské hranice

Od začátku migrační a uprchlické krize je v centru pozornosti ochrana vnějších hranic EU. Ačkoli počty příchozích značně poklesly a kontrola vnějších hranic byla posílena, toto téma přetrvává.

Odborná konference

Osudové „osmičkové“ roky

Česká republika si v tomto roce připomíná mnohá významná výročí 20. století. Konference bude reflektovat ty nejznámějšími „osmičkové“ roky české a evropské historie

Odborná konference

Budoucnost eura a eurozóny

Česko-německý den v Brně

Euro je klíčovým projektem Evropské unie. V neklidných dobách, jako je tato, se musí členové EU rozhodnout, jakou roli by měla společná evropská měna hrát v budoucnosti.

Diskuse

Jak dát zaznít hlasu občanů ve světě algoritmů?

V rámci doprovodného programu mezinárodní konference „Forum 2000“ v Praze si Vás dovolujeme pozvat na diskuzi o vývoji demokracie v Evropské unii v digitálním věku.

Diskuse

Česko-americké spojenectví: Tradice, zájmy, budoucnost

Diskuze v Brně

Diplomatické vztahy mezi Českou, respektive Československou republikou a Spojenými státy byly zahájeny před 100 lety. Během diskuzního večera bude však kladen důraz především na budoucnost tohoto partnerství.

Sympózium

Budoucnost transatlantického partnerství

Mezinárodní konference v Praze

Současné vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy stojí před mnohými výzvami. A to ve všech rovinách – v politické, hospodářské a vojenské.

Odborná konference

Nové přístupy v občanském vzdělávání

100 let české demokracie

V současné době probíhají přípravné procesy dvou zásadních změn v rámci občanského vzdělávání v České republice. Jedná se o reformu rámcových vzdělávacích programů a přípravu Koncepce občanského vzdělávání.

Událost

Novinářská cena 2017

Svoboda projevu a nezávislost médií jsou jedním ze základů stabilní demokratické společnosti. Nadace Konrada Adenauera v České republice již mnoho let vyznamenává regionální žurnalisty za jejich práci.

Odborná konference

STRATCOM SUMMIT 2018

International security conference in Prague

How to defend Democracies in Central Europe against hostile influence and disinformation campaigns? Conference organized by European Values Think Tank and Wilfried Martens Centre for European Studies in cooperation with Konrad-Adenauer-Stiftung.

Odborná konference

Budoucnost Evropské unie: Česká republika v jádru nebo na periferii?

10. Evropský den na Vysoké škole ekonomické v Praze

Letošní "Evropský den" se zaměří na budoucnost Evropské unie a zejména na pozici České republiky v rámci EU. Bude stát Česká republika na periferii nebo se zařadí do tzv. evropského jádra?

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.