Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Evropský den na VŠE

"15 let v EU. Co (ne)přineslo členství Česku?"

Centrum evropských studií (CES) při Vysoké škole ekonomické Praha pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) již jedenáctý ročník konference Evropský den.

Odborná konference

Propaganda: stará hrozba pro moderní společnost?

XV. Politikwissenschaftliches Symposium in Brünn zur Propaganda

Das Politikwissenschaftliche Symposium widmet sich dieses Jahr der Propaganda und den Desinformationen im tschechischen und europäischen Kontext.

Odborná konference

Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost – Evropská unie na křižovatce

Mezinárodní vědecká konference v Českých Budějovicích

Odborná konference

15 let Česka a Slovenska v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

V roce 2019 si připomínáme 15. výročí vstupu Česka a Slovenska do Evropské unie. Jaké představy měli tehdejší političtí představitelé? Byla jejich očekávání naplněna? A co si myslí lidé o Evropské unii dnes?

Odborná konference

Vize a výzvy 1989 - 2019

Česko-německá konference v Praze

Konference se koná ve spolupráci Sdružení Ackermann-Gemeinde a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Odborná konference

25 let Ústavy České republiky

Odborná právnická konference v Brně

Ve stínu oslav 100. výročí vzniku Československa se nesmí zapomínat také na 25 let samostatnosti České republiky, které si tento rok společně připomínáme. Při této příležitosti pořádáme odbornou konferenci o vývoji české ústavy.

Fórum

HOMEAFFAIRS

Internal Security Forum Prague

HOMEAFFAIRS - The Internal Security Forum is a unique platform for policy makers, non-govermental experts and business representatives in the field of internal security. This specialized forum will focus on enhancing counter-extremism capabilities of European states in the context of the ongoing challenge of Islamic extremism, and on preventing mass irregular migration to Europe from third countries with a particular look at migration from Africa.

Diskuse

Evropské hranice

Od začátku migrační a uprchlické krize je v centru pozornosti ochrana vnějších hranic EU. Ačkoli počty příchozích značně poklesly a kontrola vnějších hranic byla posílena, toto téma přetrvává.

Odborná konference

Osudové „osmičkové“ roky

Česká republika si v tomto roce připomíná mnohá významná výročí 20. století. Konference bude reflektovat ty nejznámějšími „osmičkové“ roky české a evropské historie

Odborná konference

Budoucnost eura a eurozóny

Česko-německý den v Brně

Euro je klíčovým projektem Evropské unie. V neklidných dobách, jako je tato, se musí členové EU rozhodnout, jakou roli by měla společná evropská měna hrát v budoucnosti.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.