Události

Přednáška

Česko-německé ekonomické vztahy po hospodářské krizi

Ve spolupráci s CES
Tématem této přednášky v německém jazyce bude mimo jiné aktuální situace česko-německé obchodní výměny v době celosvětové hospodářské krize, interkulturní odlišnosti a jejich vliv na česko-německé obchodní vztahy.

Kongres

My všichni jsme lidé

za spolupráce s ICEJ
V sobotu 18. dubna se bude v Praze konat konference k tématu antisemitismus a neonazismus. Po jejím zakončení se bude konat demonstrace proti těmto jevům formou průchodu Prahou.

Odborná konference

Konference "Lobbying v médiích"

Ve spolupráci s Člověk a média
Ve čtvrtek 15.4.2010 od 17.17 hod. se v Centru Mariapoli koná konference "Lobbying v médiích", na které vystoupí historik Jaroslav Šebek a novináři Rudolf Hermann a Erik Tabery.

Přednáška

Prosazování zájmů ČR v Evropské unii na příkladu energetiky

Ve spolupráci s CES
Ing. Pavla Brůžková se ve své přednášce zaměří na priority ČR v oblasti energetiky a energetické politiky, průběh českého předsednictví v Radě EU se zaměřením na energetickou politiku a pozici Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v dané oblasti.

Přednáška

Současný stav a perspektivy spolupráce EU s regiony Blízký východ a severní Afrika (MENA) v rámci Barcelonského procesu

Ve spolupráci s CES
PhDr. Jaroslav Bureš bude ve své přednášce hovořit o vztazích EU se zeměmi jižního a východního Středomoří na mnoha úrovních, mimo jiné i v rámci Evropské politiky sousedství.

Přednáška

Vývoj formální stránky eura

Ve spolupráci s CES
V této přednášce, probíhající v německém jazyce, seznámí Ing. Miloš Lippert všechny zájemce s podrobnostmi o výrobě a vývoji podoby eurobankovek a mincí, s jejich popisem, charakteristikami, ochrannými znaky a s jejich specifikacemi.

Událost

Druhý evropský den na VŠE

Ve spolupráci s CES
Ve spolupráci s CES uspořádala KAS "Evropský den". Prostřednictví workshopů, přednášek a diskuzí měla tato akce přispět k porozumění evropské integraci.

Přednáška

Německo: vývoj a aktuální výzvy

Ve spolupráci s CES
Ing. Zuzana Potužáková se ve své přednášce bude zabývat aktuálním ekonomickým vývojem Německa v kontextu finanční krize a globalizace světového hospodářství. Mimo jiné se také věnuje ekonomické dynamice, exportní výkonnosti a trhu práce.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.