Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku

Ve spolupráci s MKD

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku: Co je spojuje? Co se od sebe mohou učit? V jakých oblastech mohou v budoucnu ještě intenzivněji spolupracovat? Tyto a podobné otázky se budou na workshopu diskutovat.

Odborná konference

Výročí pádu totalitního režimu - 20 let

Ve spolupráci s IIPS, Cevro a Občanským institutem

Dvacet let od pádu komunismu vybízí k bilanci vývoje české společnosti od roku 1989. Jak se od pádu totality vyvinula občanská společnost a jakým způsobem proběhla demokratizace politického procesu?

Odborná konference

Západ v 21. století: odsouzen k úpadku?

Ve spolupráci s Evropskými hodnotami

5. a 6. listopadu se bude v Lichtenštejnském paláci od 14:30 konat konference zabývající se transatlantickým partnerstvím a jeho posílením. Bude v budoucnu západ stále hrát ve světě vůdčí roli nebo se jeho vliv začne snižovat?

Přednáška

Adaptace na asymetrické otřesy v Evropské měnové unii na příkladu východního Německa

Ve spolupráci s VŠE a CES

Dipl. Vw. Holger Zemanek, Univerzita Lipsko, bude ve své přednášce, která se bude konat dne 4. listopadu na Vysoké škole ekonomické, informovat o adaptaci na asymetrické otřesy v Evropské měnové unii na příkladu východního Německa.

Odborná konference

Nové formy vládnutí v Evropě - otázky a výzvy globalizace

Ve spolupráce s CES

Pokračující globální integrace a s ní související multilaterální otázky vyžadují nové formy vládnutí v Evropě. Otázky a výzvy tohoto procesu budou diskutovány a analyzovány na této konferenci.

Rozhovor s experty

Korupce, lobbing, ovlivňování - hranice a kontrola

Ve spolupráci s IIPS

Do jaké míry představuje lobbing legitimní prostředek ovlivňování a kde je přechod k nekalé soutěži, nebo dokonce korupci? Na této právnické konferenci půjde o jejich hranice a možné způsoby kontroly.

Odborná konference

Kvalita vzdělání - investice do budoucnosti České republiky

Ve spolupráci s MK

"Vzdělání je ta nejlepší investice" by mohlo znít moto této konference. Jak Česko hospodářsky a především společensky profituje z vysoké kvality vzdělání, o to půjde na této konferenci.

Odborná konference

Reprezentativní demokracie a její budoucnost ve stranickém státě

Ve spolupráci s Občanským institutem

Od roku 1989 se ve stranickém systému Česka mnoho změnilo. Strany se dělily, přejmenovávaly a byly nově zakládány. Do budoucna lze i vzhledem k nové straně TOP 09 rovněž očekávat změny. Toto je téma konference.

Odborná konference

Nové cesty mladé křesťanské demokracie

Ve spolupráci s MKD

Jak by mohla vypadat budoucnost křesťanské demokracie v České republice? Na této konferenci diskutují mladí zástupci z řad křesťanských demokratů o svých politických ideých a vizích.

Program studií a informací

Parlamentní činnost v praxi

Ve spolupráci s MK a MKD

V této simulaci parlamentního prostředí bude mladým lidem dána možnost zjistit, jak to v Parlamentu konkétně probíhá a co přesně práce českého poslance obsahuje.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.