Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Dny Josefa Zvěřiny: Křesťané ve střední Evropě před a po roce 1989

Ve spolupráci s ČKA

Teologové, biskupové a další odborníci a zájemci budou na této konferenci diskutovat o roli a významu křesťanství v České republice před a po Sametové revolici.

Kongres

Výroční kongres k evropské integraci

Ve spolupráci s CIFE

Rok 2009 zahrnoval pro Evropskou unii řadu výzev: konflikt v Gaze, energetickou a finanční krizi, jakož i institucionální otázky o dalším vývoji integrace. Ohlédnutí za těmito událostmi je programem tohoto kongresu.

Odborná konference

1989 - Východní nostalgie v Německu a Čechách

ve spolupráci s CEVRO Institut

Před 20 lety se rozpadl Sovětský svaz a s ním i tehdejší společenský pořádek. Jak dalece se v Německu a v Čechách ještě dnes projevuje nostalgie po tehdejší NDR a ČSSR? O tom budou diskutovat odborníci a zájemci v rámci této konference.

Odborná konference

Rusko a Evropská unie - společné výzvy

Ve spolupráci s AMO

Rusko a Evropská unie jsou v dnešní době konfrontovány s rozsáhlými výzvami jak v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, tak politikou sousedních zemí. Těmito otázkami se budou experti na konferenci zaobírat.

Odborná konference

Zdravá rodinná politika jako základ generační spravedlnosti

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu

Rodinná politika se na základě klesající porodnosti v Evropě dostává stále více do středu politických diskuzí. Vybraní odborníci budou na této konferenci diskutovat na toto téma s ohledem na generační spravedlnost.

Odborná konference

Média 1989 - média 2009: Tvorba a stabilizace pluralismu a svobody názoru

Ve spolupráci s Člověk a média

Od roku 1989 došlo v českém mediálním prostředí k nápadným změnám. Na konferenci budou diskutovat zkušení žurnalisté o změně od komunistické cenzury k svobodnému a pluralistickému zpravodajství.

Program studií a informací

Německý den na MU- Ekonomické a sociální reformy

Ve spolupráci s IIPS a Cevro

Evropský model sociálního státu se na začátku nového tisíciletí potýká s mnoha výzvami. Některé konkrétní reformy se významným způsobem dotýkají každého z nás. Konference přiblíží zkušenosti z Německa.

Přednáška

Rozšíření na východ - politické a bezpečnostní aspekty

Ve spolupráci s VŠE a CES

Dustin Dehéz, vědecký referent na DIAS-Institutu a docent mezinárodních vztahů na Otto-Suhr-Institutu Svobodné univerzity v Berlíně, bude 14. října ve své přednášce hovořit o rozšíření EU na východ a jeho politických a bezpečnostních aspektech.

Diskuse

NATO a EU po rozšíření

Ve spolupráci s VŠE

Ve dnech od 12. do 16. října informuje Dustin Dehéz, vědecký referent na DIAS-Institutu a docent mezinárodních vztahů na Otto-Suhr-Institutu Svobodné univerzity v Berlíně, o situaci NATO a EU po jejich rozšíření.

Odborná konference

Forum 2000: Demokracie a svoboda v multipolárním světě

Forum 2000

Na letošní konfereci Forum 2000 osvětlí přední experti a politici z celého světa různorodé otázky, které si v dnešním multipolárním světě klademe. Konference se bude konat v prostorách Paláce Žofín v Praze.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.