Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Politická komunikace a EU

ve spolupráci s Evropskými hodnotami

V integrované Evropě a globalizovaném světě je stále důležitější funkční a efektivní politická komunikace. Seminář ukáže nové trendy a možnosti, jak zlepšit politickou komunikaci v Evropě.

Seminář

Letní škola "Moderní politika a právo"

ve spolupráci s CEVRO

Během čtyř dnů letní školy budou diskutovány aktuální problémy v oblasti mezinárodní politiky. Účastníci budou mít příležitost během workshopů a diskusí hovořit o nových přístupech.

Seminář

Boj proti terorismu - operace KFOR

ve spolupráci s ČIMS

Seminář se bude zabývat současnými problémy a situací na místě a diskusemi spojenými s operacemi KFOR v rámci boje proti terorismu.

Odborná konference

Mediální legislativa v České republice

ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze

Reforma mediálních zákonů vedla k masivním protestům v české společnosti. Na této konferenci bude diskutován nejnovější vývoj a možné změny.

Seminář

Je ekonomická a finanční krize nevyhnutelná? Trh a zodpovědnost

in Kooperation mit Liberalni Institut

Nakolik jsou přítomny etika a morálka ve světě financí? Je ekonomická a finanční krize opravdu nevyhnutelná? V panelových diskuzích a workshopech budou adresovány také tyto otázky.

Seminář

Ekonomicka krize- jak by se zachoval Ludwig Erhard?

za spoluprace s TIFIB

Jak by se zachoval Ludwig Erhard, tváří v tvář globální ekonomické krizi? Jaka řešení by navrhoval? Tato konference nabízí možnost prodiskutovat tyto a další otázky.

Diskuse

Prostituce

mit Sudentendeutsche Landsmannschaft

Diskuze o prostituci, především v českém pohraničí. Jak ji lze potlačit a vytvořit perspektivu pro všechny, kterých se týká?

Seminář

Letní škola Občanského institutu

Jak fungují evropské instituce v teorii a praxi a jak bude pokračovat válka proti terorismu? Znamená Rusko nebezpečí nebo partnerství pro Evropu? Přinese nám Lisabonská smlouva výhody nebo nevýhody?

Odborná konference

Kolokvium na počest Arpáda Göncze

s Adalbert-Stiftung

Arpád Göncz nebyl jen prezidentem Maďarska, byl také překladatelem a spisovatelem. Po lidovém povstání v roce 1956 byl Gönz uvězněn a propuštěn až v roce 1963. Dodnes se silně zasazuje o lidská práva.

Seminář

Bundeswehr a česká armáda - rozdíly a společné cíle

s TIFIB

Stejně jako německá armáda, i ta česká prodělala v posledních desetiletích změnu. Seminář má poukázat na rozdíly a stejnosti v organizaci a vnímání běžné veřejnosti.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.