Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

O médiích

Jaký vliv mají média a jak máme podpořit a posílit nezávislost médií v České republice?

Odborná konference

Zodpovědná politika v čase krize

s IPES

Zvlášť v době hospodářské krize a politických změn v České republice je nevyhnutelné chovat se politicky zodpovědně. Jak by toto mělo vypadat, se dozvíme v rámci této akce.

Seminář

Řada seminářů na gymnáziích: "Politika - odpovědnost, kterou má každý z nás"

s MKD

Co mám já dohromady s politikou? Jak se můžu účastnit? Proč bych se měl zajímat o politické dění? Na tyto a další otázky o tématu odpovědnosti jedince budou gymnazisté diskutovat s odborníky.

Seminář

Mladá politika ve střední Evropě

s MKD

20 let po pádu východního bloku se etablovala nová generace mladých politiků. Čím se vyznačuje jejich politický styl? Jaké jsou jejich cíle a představy? O těchto a dalších otázkách budeme diskutovat.

Odborná konference

Euroregion Slezsko - přítomnost a budoucnost v Evropě

s Mladými konzervativci

Slezsko má za sebou pohnutou historii. Jak může vypadat budoucnost Slezska v Evropě? Jaká je momentální situace a co zbývá udělat?

Odborná konference

Rozvoj zemědělských ploch

s KDU-ČSL, IPES

Zemědělské plochy patří v České republice ke znevýhodněným prostorům. Na konferenci nebudeme diskutovat pouze o výsledcích několika posledních let. Kde se skrývají příležitosti a nebezpečí pro budoucí vývoj?

Seminář

Politika - zodpovědnost každého z nás

s MKD

Také tvůj hlas se počítá! Seminář si klade za cíl blíže seznámit studenty s procesem politického rozhodování. Zároveň studenti zjistí, jak a na jaké úrovni se mohou účastnit politického života.

Workshop

Volby do Evropského parlamentu 2009

mit MK

Každý občan EU by měl využít svého práva volit do Evropského parlamentu. Tento workshop poukáže na významnost účasti na volbách v roce 2009.

Workshop

Evropské dny univerzit

mit CES

Diskuzní fóra na téma Evropa a Česká republika. S nimi spojené simulace, k přiblížení problematiky ČR a EU. Jaké šance nabízí EU České republice? Co me může EU od ČR naučit?

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

s CEVRO

Studenti shlédnou filmy pojednávající jednak o nebezpečí totalitních režimů, jednak o evropských hodnotách. Akce začne přednáškou, na konci proběhne diskuze.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.