Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Je ekonomická a finanční krize nevyhnutelná? Trh a zodpovědnost

in Kooperation mit Liberalni Institut

Nakolik jsou přítomny etika a morálka ve světě financí? Je ekonomická a finanční krize opravdu nevyhnutelná? V panelových diskuzích a workshopech budou adresovány také tyto otázky.

Seminář

Ekonomicka krize- jak by se zachoval Ludwig Erhard?

za spoluprace s TIFIB

Jak by se zachoval Ludwig Erhard, tváří v tvář globální ekonomické krizi? Jaka řešení by navrhoval? Tato konference nabízí možnost prodiskutovat tyto a další otázky.

Diskuse

Prostituce

mit Sudentendeutsche Landsmannschaft

Diskuze o prostituci, především v českém pohraničí. Jak ji lze potlačit a vytvořit perspektivu pro všechny, kterých se týká?

Seminář

Letní škola Občanského institutu

Jak fungují evropské instituce v teorii a praxi a jak bude pokračovat válka proti terorismu? Znamená Rusko nebezpečí nebo partnerství pro Evropu? Přinese nám Lisabonská smlouva výhody nebo nevýhody?

Odborná konference

Kolokvium na počest Arpáda Göncze

s Adalbert-Stiftung

Arpád Göncz nebyl jen prezidentem Maďarska, byl také překladatelem a spisovatelem. Po lidovém povstání v roce 1956 byl Gönz uvězněn a propuštěn až v roce 1963. Dodnes se silně zasazuje o lidská práva.

Odborná konference

Frauen in der Politik - Treffen mit der CDU

in Kooperation mit IPES

Welche Rolle spielen Frauen in der modernen Politik? In welchen Bereichen wurde bereits eine umfassende Gleichberechtigung erreicht, wo gibt es Defizite? Ist "weibliche" Politik anders?

Čtení

Integration und Desintegration in Mitteleuropa - Pläne und Realität

in Kooperation mit AV ČR

Das Buch "Integration und Desintegration in Mitteleuropa-Pläne und Realität" gibt einen Überblick über Vergangenheit und Zukunft der Integrationsprojekte in Mitteleuropa. Auf der Präsentation stellen die Autoren ihr Werk vor und beantworten Fragen.

Seminář

Bundeswehr a česká armáda - rozdíly a společné cíle

s TIFIB

Stejně jako německá armáda, i ta česká prodělala v posledních desetiletích změnu. Seminář má poukázat na rozdíly a stejnosti v organizaci a vnímání běžné veřejnosti.

Odborná konference

20 let demokracie v České republice - a co dál?

s MK

Rozdíl 20 let leží mezi pádem komunismu a českým předsednictví. Co dalšího přinese budoucnost, jak to bude dál? K tomuto a dalším otázkám dá konference podněty a nápady.

Odborná konference

Mezinárodní politika očima mladých vědců

s CES

Konference nabízí mladým lidem možnost přednést a rozšířit poznatky o mezinárodní politice. Na známá témata z jiného pohledu.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.