Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Rozhodujeme v Evropě

ve spolupráci s EUTIS

Simulace evropských institucí a procesu rozhodování v nich by měla podnítit zájem studentů a rozšířit jejich vědomosti o EU.

Odborná konference

Forum 2000

Hlavním tématem této konference je "Mezi otevřeností a fundamentalismem ve 21. století: Tradice a modernita jako problém". O této problematice budou diskutovat politici, novináři a odborníci.

Odborná konference

Evropská konference: změny z Nice a Lisabonu a jejich dopady na hospodářství

ve spolupráci s CIFE

Hlavními otázkami konference jsou, jaké změny vznikli jako důsledek Smlouvy z Nice a Lisabonské smlouvy a jaké hospodářské dopady přinášejí.

Seminář

Politická komunikace pro volby do evropského parlamentu

ve spolupráci s Evropskými hodnotami

Na setkání se budou diskutovat marketingové strategie pro volby do evropského parlamentu. Součastí programu budou i diskuse s členy parlamentu a též i hodnocení voleb z roku 2004.

Seminář

Partnerství v rozhodovacím procesu - ohrožení nebo přínos?

ve spolupráci s Ireas

...........

Workshop

Letní akademie: "Moderní politika a právo"

mit CEVRO Institut

Během letní akademie v Praze se setkávají studenti s vedoucími politiky a diskutují na aktuální témata z politiky a společnosti. V popředí stojí státnost, státní moc a evropské otázky.

Seminář

Pražské jaro a jeho odkaz dnešeku

ve spolupráci s ČIMS

Uplynulo již 40 let od pokusu pokojně reformovat komunistický systém, který byl nakonec převálcován tanky. Co nakonec z toho zbylo? Jak o tom přemýšlí dnešná společnost? Experti diskutují na toto téma.

Kongres

Evropa - a co dál? Hledání evropské identity

Vedle politických komponentů evropské integrace stojí i otázka evropské identity ješte ne dostatečně vysvětlená: Co je Evropa? Co nás spojuje? Co nás rozděluje? Experti z teorie a praxe diskutují na toto téma.

Workshop

Letní univerzita: "Evropa, evropské hodnoty a já."

ve spolupráci s Občanským institutem

Mladí lidé, mladí politici a žáci se setkávají na letní univerzitě s referenty a politiky a diskutují aktuální otázky evropské politiky. Diskuse, analýzy a porozumění jsou prioritami letní univerzity.

Workshop

Úlohy a způsoby práce demokratických stran v parlamentní demokracii

ve spolupráci s MKD

Mladí politici a volení zástupci diskutují o dnešních výzvách stran ve společnosti a v médiích a hledají nové cesty zprostředkování politických hodnot.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.