Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Rozhoduji v Evropě

s EUTIS

Jak funguje Evropská unie? Kdo jsou klíčoví hráči? Proč bychom se měli o Evropu zajímat? Studenti dostanou příležitost prostřednictvím simulace nahlédnout pod pokličku rozhodovacího procesu a politického dění.

Odborná konference

Europeizace politických stran v postkomunistických státech EU a volby do Evropského parlamentu

se Západočeskou univerzitou v Plzni

Ve všech sférách života hraje Evropa čím dál důležitější roli, což se týká i politického prostředí. Jak může vypadat "europeizace" politických stran, na co je třeba dát pozor? Jaký má europeizace dopad na volby do Evropského parlamentu?

Odborná konference

Komunální politika a místní rozhodovací procesy

s Agora

Konference nabízí studentům a politikům příležitost přímo a zblízka nahlédnout do komunální politiky a jejích rozhodovacích procesů.

Seminář

Pět let v Evropské unii

ve spolupráci s VSERS

Pět let od vstupu České republiky do Evropské unie nastává čas ke zhodnocení. Diskuze bude věnována ekonomice a dalším aspektům, které podstatně ovlivňují EU. Jaké výhody a nevýhody přináší členství v EU?

Seminář

Volby do Evropského parlamentu

ve spolupráci s poslancem Evropského parlametu Jaroslavem Zvěřinou

V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Co to znamená pro Českou republiku a co můžeme očekávat? Poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina se pokusí odpovědět na tyto a další otázky.

Odborná konference

Konzervativci ve střední Evropě- Strany a nevládní organizace v křesťanskodemokratickém a občasnkoliberálním prostředí

S Občanským institutem

Konference na téma „Program a cíle Křesťanských demokratů a občanských liberálů“. Diskutovat se bude na téma hodnoty, cíle a budoucnost konzervativního spektra ve střední Evropě.

Workshop

Europäische Werte im Film - Totalitarismus vs. Demokratie

mit Cevro Institut

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Přednáška

Wettbewerbsfähigkeit der tschechischen Exportindustrie

mit IIPS

In Zeiten der weltweiten Finanzkrise muss die Exportindustrie sich neu orientieren. Die Konferenz soll einen Überblick über die aktuelle Situation und mögliche Zukunftsoptionen in Tschechien liefern.

Workshop

Europäische Werte im Film - Totalitarismus vs. Demokratie

mit Cevro Institut

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Workshop

Europäische Werte im Film - Totalitarismus vs. Demokratie

mit Cevro Institut

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.