Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Journalismus in Tschechien und Deutschland

Die Rolle der Medien in einer pluralistischen Gesellschaft ist nicht zu bestreiten. Doch wie sieht die tägliche Arbeit von Journalisten aus? Gibt es Unterschiede in Deutschland und Tschechien? Was kann voneinander gelernt werden?

Odborná konference

Česká republika a Euro

ve spolupráci s MPÚ

Česká republika ještě Euro nezavedla a do roku 2012 ani nezavede. Jaké jsou tedy vyhlídky do budoucnosti?

Odborná konference

Europa der Bürger, Europa der Wähler - Demokratiedefizite in der EU?

mit EW

Sind Wahlen zum Europäischen Parlament gleichzusetzen mit nationalen Wahlen?

Odborná konference

Internationale Konferenz - "Werte und Literatur im vereinten Europa"

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Studenten, die die deutsche Sprache studieren, für besonders gute Leistungen ausgezeichnet. Im Vorfeld wertet eine Jury die eingereichten Arbeiten aus.

Workshop

Debata, diskuse a hledání kompromisů

ve spoluprci s Asociací debatních klubů

Na jedné straně hledání argumentů k obhajobě vlastního názoru. Naslouchání, ústupky a sjednávání kompromisů na straně druhé. Obojí patří k základům porozumění pluralitnímu vytváření postojů.

Seminář

Tschechien in einem starken Europa: Die EU-Ratspräsidentschaft 2009

Tschechien steht vor einer großen Herausforderung: Die Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2009. Welche Themen werden auf der Tagesordnung stehen? Welchen Beitrag kann Tschechien leisten? Politiker und Wissenschaftler diskutieren zum Thema.

Odborná konference

Budoucnost evropské integrace

ve spolupráci s Občanským institutem

Evropská integrace, jinými slovy těsnější spojení evropských národů. Tato konference diskutuje, co by měla přinést budoucnost evropské integrace.

Seminář

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Na akci se budou diskutovat aktuální témata hospodářských, vnitřně a zahraničně-politických a právnických oblastí. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci, kteří se připravují na převzetí svých funkcí a mandátů v politice a státní správě.

Odborná konference

EU ze středoevropské perspektivy

mit Bolzano Gesellschaft

Zástupci politiky, vědy a médií z Německa, České republiky a Polska budou diskutovat o hlavních problémech, které vznikly v české a polské společnosti jako důsledek zasahování evropské politiky do politiky vnitřní.

Prezentace knihy

Lexikon sociálně-tržního hospodářství

Präsentation des Lexikons "Soziale Marktwirtschaft"

Vydavatel a autoři shrnuli v krátkych příspěvcích nejdůležitejší aspekty težkých věcných otázek a formulovali je srozumitelnou řečí.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.