Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Rundtischgespräch zur Christlichen Demokratie

In Zusammenarbeit mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO a OI

Studenti jsou obeznámeni s evropskými hodnotami a s nebezpečím plynoucím z totalitních režimů prostřednictvím vybraných filmů. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Přednáška

Představení eura v České republice - formální otázky týkajíci se této měny

ve spolupráci s VŠE a CES

Představení eura v České republice je jenom otázkou času. Formální kritéria, která jsou nutná k obeznamení budou diskutována na této akci.

Odborná konference

Evropa a energetická krize

Energetická bezpečnost je jedným z nejdůležitějších témat v Evropě. Většina zemí chce předejít nukleární hrozbě.

Odborná konference

Konference "imigrace a EU"

ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha

Hlavní téma konference : "Imigrace a EU: pohled na středoevropskou a severoafrickou migraci" slibuje hlubokou analýzu evropských, středoevropských a mezinárodních přístupů k otázce migrace a imigrace.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO a OI

Studenti by měli být obeznámeni s nebezpečím totalitních režimů a s evropskými hodnotami prostřednictvím vybraních filmů. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Učitelé diskutují aktuální ekonomické témata i domácí a zahraniční politiku spolu s diváky. Cílovou skupinou jsou mladí akademici, kteří chtějí pracovat ve státní spravě nebo politice.

Workshop

Cena lokálních žurnalistů: žurnalistika jako pilíř reprezentativní demokracie

Lokaljournalismus heute - Praktische Erfahrungen in Deutschland und Tschechien

Žurnalisti z České republiky a Německa diskutují vývoj žurnalistiky.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO, OI, MK a MKD

Studenti jsou obeznámeni s evropskými hodnotami a nebezpečím totalitních režimů prostřednictvím filmu. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Přednáška

Kulatý stůl o křesťanské demokracii - Cyril Svoboda

ve spolupráci s MKD

Křesťanská demokracie stojí v České republice na križovatce. Vedoucí osobností z KDU-ČSL a blízké instituce referují o aktuálních politických problémech. Organizátorem jsou Mladí křesťanští demokraté.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.