Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Sicherheitsforschung in fächerübergreifender Perspektive

mit politikwissenschaftlicher Fakultät Pilsen

Experten aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen diskutieren die Frage einer umfassenden Sicherheitspolitik

Seminář

Leitprinzipien von Freiheit und Ordnung

Seminar mit Liberalní Institut

Die Teilung und gegenseitige Kontrolle von Macht gehort zu dem grundlegenden Erbe dereuropäischen politischen Tradition.

Odborná konference

Rahmenbedingungen und Zukunft des ländlichen Raumes in der EU

mit IREAS

Konferenz mit Fokus auf die zukünftige Entwicklung ländlicher Räume in Europa

Workshop

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit MKD

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Seminář

Sommerschule: Der Weg nach Europa, das Europäische Parlament und ich - 50 Jahre nach den Römischen Verträgen (mit MPU)

EP-Generation, in Zusammenarbeit mit MPU und dem EP

In der Sommerschule setzen sich Abiturienten und junge Studenten mit Themen des Europäischen Parlamentarismus auseinander. Unter Anleitung der Dozenten der MPU lernt die Gruppe Prozesse und Probleme im Europäischen Parlament kennen.

Program studií a informací

Sommerschule "Europäische Studien": EU-Chancen und Aufgaben"

mit KME

weitere Informationen auf www.delej.cz

Přednáška

Umweltschutz in der EU

mit TIFIB

Die Mitgliedschaft in der europäischen Union fordert auch von der Tschechischen Republik die Einhaltung der EU-Richtlinien bezüglich des Umweltschutzes.

Program studií a informací

Sommeruniversität

mit Liberalní Institut

"Liberalismus, Konservatismus, Kommunismus-Wertorientierung in unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen"

Odborná konference

Familie in der EU

In Zusammenarbeit mit OI

Familienpolitik ist mehr als die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Politiker und Experten gehen auf dieser Konferenz der Frage nach, welche Ausrichtung europäische Familienpolitik in Zukunft haben kann.

Odborná konference

Vergangenheitsbewältigung für die Zukunft-die kommunistische Diktatur und ihre Folgen für Tschechien

mit MK

.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.