Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

"Der Euro: Realität für Deutschland und Tschechien?"(in Deutsch)

in Zusammenarbeit mit VŠE

Die Wirtschafts-und Währungsunion im Prozess der europäischen Integration.

Odborná konference

Der Weg zur europäischen Sicherheit: NATO oder GSVP?

In Zusammenarbeit mit AEW

Die Konferenz widmet sich Strategien der europäischen Sicherheitspolitik. Braucht die EU eigene Institutionen für Verteidigung und Sicherheit? Soll sie in sicherheitspolitischen Fragen mit internationalen Organisationen wie der NATO kooperieren?

Odborná konference

Zeitbombe demographische Entwicklung - Zu den Konsequenzen der Überalterung der Gesellschaft

In Zusammenarbeit mit VŠERS

Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten in Europa führen dazu, dass die Gesellschaft immer älter wird. Welche Konsequenzen bringt die Überalterung der Gesellschaft mit sich? Wie können wir darauf reagieren?

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Die EU-Strukturfonds werden für die kommende Förderperiode 2007-2013 neu ausgerichtet. Welche Inhalte werden dort charakterisierend sein?

Seminář

"Theorie des optimalen Währungsraumes und ihre Implikationen"

Teil der Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der VŠE Prag.

Odborná konference

Der Kampf der Charta 77 – ein Vermächtnis für die repräsentative Demokratie!

In Zusammenarbeit mit ÚSDČAV

Die Konferenz beschäftigt sich mit der Entstehung der Charta 77 und ihrer Bedeutung für das 21. Jh. Einige der Verfasser der Charta 77 werden als Augenzeugen von ihren Erfahrungen des Widerstands gegen das sozialistische Regime berichten.

Workshop

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

in Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Fórum

50 Jahre nach den Römischen Verträgen. Erfolge und Herausforderungen für die Europäische Union

In Zusammenarbeit mit ANO pro Evropu, CEFRES, CEVRO, FES, Dt. Botschaft, Frz. Botschaft

Die Römischen Verträge legten vor 50 Jahren den Grundstein für ein geeintes Europa. Hochrangige Fachleute werden die Erfolge der 50-jährigen Geschichte der EU und ihre Visionen für die Zukunft vorstellen.

Výstava

Fotoausstellung "Belarus-Unterdrückung im Herzen Europas"

Über die Präsidentenwahl 2006 in Belarus

Unter Schirmherrschaft von Václav Havel und Prof. Václav Hampl (Rektor der Karsluniversität in Prag)

Odborná konference

Der europäische Verfassungsvertrag - Ein Projekt mit Zukunft für die Zukunft?

in Zusammenarbeit mit der Juristischen Fakultät

Die Konferenz hat zum Ziel, die Diskussion um die Zukunft der Europäischen Union zu beleben. Fachleute für Wirtschaft, Recht und Politik werden die Situation Europas jeweils aus ihrem Blickwinkel beleuchten und Strategien für die Zukunft darstellen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.