Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Fórum

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory

Hospodářskopolitický dialog politiků, médií a podnikatelů

Odborná konference

(Ne)Bezpečnost ve Střední Evropě

XIII. Brněnské politologické sympozium

XIII. Politologické sympozium, které pořádáme ve spolupráci s Mezinárodním politologickým institutem Masarykovy univerzity v Brně, se bude v tomto roce věnovat aktuálním bezpečnostním otázkám a ohrožení ve Střední Evropě.

Odborná konference

Udržitelný rozvoj VIII- - Evropa v reformních časech

Mezinárodní konference se koná ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií

Odborná konference

"Význam bezvýznamných"

Česko-německá výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde bude i v letošním roce organizována ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Program studií a informací

Deutsch-tschechischer Parteiendialog

Hochrangige tschechische Politiker reisen auf Initiative der Konrad-Adenauer-Stiftung zu politischen Gesprächen nach Berlin.

Workshop

Politische Kommunikation

Europäischer Parteiendialog zu Strategien der politischen Kommunikation.

Událost

Svobodná společnost a obranyschopná demokracie

25 let Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze

U příležitosti 25. výroční otevření kanceláře Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze se bude konat slavnostní konference na téma “Svobodná společnost a obranyschopná demokracie”.

Odborná konference

Budoucnost pravicové politiky

Krajské volby v České republice dále posílily roztříštěnost politické pravice. Jak vypadá budoucnost pravicových stran v kontextu aktuálního vývoje v Evropě a v České republice?

Fórum

HOMEAFFAIRS - The Internal Security Forum Prague

Konrad-Adenauer-Stiftung se i v letošním roce spolupodílí na organizaci „Internal Security Forum Prague“.

Odborná konference

Digitální revoluce a demokracie

Rozvoj internetu a digitálních technologií doprovází mimo jiné naděje na větší transparetnost a lepší zapojení občanů do fungování demokracie. Jak vypadá situace dnes? Česko-německý den je první akademickou konferencí na toto téma v České republice.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.