Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Česko - silný hráč v evropské lize

Křesťanskodemokratický hospodářský model

Přestaňme hovořit o české ekonomice založené na levné pracovní síle a o průmyslu jako o montovnách. Nikdy takové nebyly. V Česku se tvořily dějiny průmyslu – Škoda, Křižík, Kolben, Baťa, Petrof, Wichterle - to jsou jen některá z významných jmen.

Workshop

Česko-německý seminář pro komunální politiky

Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung chce i na nadnárodní úrovni diskutovat s komunálními politiky o aktuálních i budoucích otázkách týkajících se měst a obcí.

Odborná konference

STRATCOM SUMMIT 2017

Jak bránit demokracie před nepřátelským vlivem a dezinformačními operacemi? Konference pořádaná společností Evropské hodnoty Think Tank a Wilfried Martens Centre for European Studies ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Diskuse

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy

Evropská unie stojí před doposud největšími výzvami: rozhodnutí o Brexitu stejně jako nové vnitřní a vnější hrozby jsou pro evropský projekt těžkouzkouškou.

Odborná konference

Energetika ve střední Evropě – Region na křižovatce trendů

ve spolupráci s IIPS

Konference se bude zabývat energetickou politikou a koncepčním plánováním v energetice z pohledu České republiky.

Událost

Novinářská cena 2016

V rámci slavnostního večera vyhlásí Nadace Open Society Fund nejlepší novináře ve 13 různých kategoriích. Konrad-Adenauer-Stiftung vyznamená vítěze v kategorii "Regionální žurnalistika".

Odborná konference

Evropská Unie a nový hospodářský řád: Jak čelit globalizaci?

Konference se koná v rámci 9. Evropského dne na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Fórum

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory

Hospodářskopolitický dialog politiků, médií a podnikatelů

Odborná konference

(Ne)Bezpečnost ve Střední Evropě

XIII. Brněnské politologické sympozium

XIII. Politologické sympozium, které pořádáme ve spolupráci s Mezinárodním politologickým institutem Masarykovy univerzity v Brně, se bude v tomto roce věnovat aktuálním bezpečnostním otázkám a ohrožení ve Střední Evropě.

Odborná konference

Udržitelný rozvoj VIII- - Evropa v reformních časech

Mezinárodní konference se koná ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.