Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Program studií a informací

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Seminář

Wir sind in der EU, seien wir im Bild

Das Seminar ist ein Bestandteil des Projektes, der auf die Förderung des gymnasialen Unterrichts über die EU gerichtet ist. Das Projekt läuft im Rahmen der Konzeption über Informiertheit über die Europaangelegenheiten in der Tschechischen Republik.

Odborná konference

Außenpolitik in einem sich wandelnden Europa

in Zusammenarbeit mit IPS FSV UK

Europäische Außenpolitik vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen GASP, ESVP und einzelstaatlicher Zielsetzung. Gerade in einem sich erweiternden Europa gestaltet sich dies als komplexer Prozess, der bei dieser Konferenz beleuchtet werden soll.

Workshop

Die Zukunft der EU

in Zusammenarbeit mit Europeum

Experten tauschen sich über die Zukunft Europas aus. Folgende Fragen werden u.a erörtert: Welche Gestalt sollte Europa haben? Wie ist die Aufnahmekapazität bzgl. neuer Mitgliedsstaaten einzustufen? Welche politische Rolle sollte Europa einnehmen?

Odborná konference

Erweitern wir uns kaputt? - Die Grenzen der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Wo liegen die Grenzen von Europa? Was sind die Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte zwischen den Staaten in Europa? Welche Argumente gibt es für oder gegen einen Beitritt der Türkei? Eine Antwort auf diese Fragen versucht dieses Seminar zu finden.

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 3

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Odborná konference

Recycling - Kommunale Entsorgungsstrategien in der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Bedeutung einer effektiven Entsorgungsstrategie auf kommunaler Ebene ist bereits hinlänglich bekannt, wie die Ziele dieser Strategie auch erreicht werden können, wird in dieser Präsentation nachgegangen.

Seminář

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Kooperation mit Pohraničí

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Kongres

Kausalität im Recht

in Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

Was verstehen wir unter Kausalität? Die Kausalität im Recht spielt in der Schuldfrage eine zentrale Rolle, denn natürlich sollte man nur für das belangt werden können, was man tatsächlich verursacht hat.

Fórum

"Europa zwischen Fundamentalismus und Säkularisierung"

XIV. Josef-Zvěřina-Tage in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum unter der Schirmherrschaft von Kardinal Miloslav Vlk

Zusammen mit der ČESKA KŘESTANSKÁ AKADEMIE lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zu Vorträgen und Diskussionen zu den Themen "Glaube, Verstand und europäische Identität", "Die Wurzeln des Fundamentalismus und Indifferentismus" sowie zum Islam.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.