Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Regieren in Koalitionen als Instrument der Politikgestaltung

in Zusammenarbeit mit der Universität Pilsen

Welche Vorteile bietet eine Regierungskoalition? Kann Politik innerhalb einer Koalition überhaupt handlungsfähig sein? Wie sieht es in anderen Ländern, wie z.B Deutschland aus? Welche Schwierigkeiten der Reformverabschiedung bestehen?

Odborná konference

Kampf gegen den Terrorismus - globale Herausforderung für das 21. Jahrhundert?

in Zusammenarbeit mit Europeum

Seid dem 11. 09. 2001 ist der Terrorismus in aller Munde. Wie gehen die USA und die EU damit um? Was bedeutet dies für ihre Beziehungen? Welche Erfahrungen gewann man aus der Terrorismusbekämpfung? Welche Anti-Terrorismus Strategien sind konstruktiv?

Odborná konference

Das europäische Arbeitsrecht - Voraussetzungen für die Vollendung des Binnenmarktes

in Kooperation mit ČSE und CERGE-EI

Arbeitsmarktökonomen beleuchten unter anderem die Interaktionen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Problematiken wie die zunehmende Arbeitslosigkeit in Europa werden bei diesem Kongress analysiert.

Odborná konference

Demokratisierungsprozesse in der EU-Außenpolitik - Ziel oder Nebeneffekt?

mit AMO

Ist Demokratie ein rein westliches Konzept? Welche Möglichkeiten der Demokratie-Vermittlung gibt es? Was ist die Aufgabe der EU dabei? Wie hängt Wirtschaft und Demokratisierung zusammen? Wie begegnet man der Arabisch-Muslimischen Welt?

Odborná konference

Ist der Verfassungsvertrag tot?

in Zusammenarbeit mit IREAS

Nach den negativen Wahlen in Frankreich und den Niederlanden stellt sich die Frage in wie weit der Vertrag noch überlebensfähig ist. Kann der Vertrag in dieser Form überhaupt je umgesetzt werden und welche Veränderungen wären erforderlich.

Seminář

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Kooperation mit Pohraničí

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Odborná konference

Rolle des Staates in der EU

in Zusammenarbeit mit LI

Im Zuge der Globalisierung etablierte sich sowohl der europäische Binnenmarkt, als auch ein weltweiter Markt. Welche Rolle kommt dem Staat dabei zu? Diese Konferenz erörtert die Vorzüge des freien Marktes und bezieht wirtschaftsliberale Position.

Odborná konference

Kommunale Entsorgungsstrategien in der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Bedeutung einer effektiven Entsorgungsstrategie auf kommunaler Ebene ist bereits hinlänglich bekannt, wie die Ziele dieser Strategie auch erreicht werden können, wird in dieser Präsentation nachgegangen.

Diskuse

Konrad Adenauer und Václav Havel: Visionäre einer neuen europäischen Demokratie

Was wäre Deutschland und Tschechien ohne die richtungsweisende Politik der beiden Politiker Adenauer und Havel? Was ohne ihren Einsatz für Demokratie? Welche Bedeutung hat ihr Engagement für den europäischen Gedanken noch heute?

Odborná konference

Die Paneuropäische Bewegung und ihre Bedeutung in Mitteleuropa

mit TIFIB

Der Kongress erörtert: wie wichtig ist ein politisch und wirtschaftlich geeintes, demokratisches und friedliches Europa auf Grundlage des christlich-abendländischen Wertefundaments? Welche Bedeutung und Möglichkeit hat ein solches für Mitteleuropa?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.