Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Implementierung des europäischen Haftbefehls

in Zusammenarbeit mit dem Senat der Tschechischen Republik

Inwieweit kann der Europäische Haftbefehl wirklich helfen einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" zu schaffen ?(Art. 29 I EUV) Vor allem in Hinsicht einer effektiven Bekämpfung der organisierten Kriminalität?

Diskuse

Stammzellenforschung - Hoffnung vs. Ethik

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen birgt ein hohes positives Potential, jedoch stellt sich dabei die Frage, ob die dabei erforderliche Zerstörung menschlicher Embryonen, ethisch vertretbar ist?

Program studií a informací

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Fórum

Christliche Werte und Menschenrechte

in Zusammenarbeit mit Iustitia et Pax

Die Veranstaltung befasst sich dem Thema christliche Werte und Menschrechte. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind vor allem humanitäre Aktivisten und Menschenrechtler, die sich mit dem Kontext christlicher Werte und Menschenrechte auseinandersetzen.

Program studií a informací

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Odborná konference

Verkehrswegeplanung in der EU

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit der Verkehrswegeplanung innerhalb der EU. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die bessere infrastrukturelle Anbindung der neuen EU - Staaten geworfen.

Seminář

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein "Pohraničí"

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Diskuse

Parlamentswahlen im Jahr 2006

in Zusammenarbeit mit EAD

Stagnation oder Aufbruch? Wird es eine Veränderung in der Regierung nach den Parlamentswahlen geben und inwieweit würde eine neue Regierung der Tschechischen Republik zum Aufbruch verhelfen?

Diskuse

Tag des Landwirtes

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Mitarbeiter von Molkereien aus dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik referieren über den aktuellen Stand des Milchmarktes, sowie Auswirkungen der Erweiterung auf den betreffenden Arbeitsmarkt.

Diskuse

Wie lange noch Öl? Zur Zukunft der Energieversorgung in Europa

in Zusammenarbeit mit der Assoziation für Europäische Werte

Wie sicher ist die gemeinsame Energiepolitik der EU? Diese Veranstaltung beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob zwischen Russland und der EU eine ausgeglichene Beziehung im Rahmen der Energiepolitk besteht.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.