Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Gibt es einen gemeinsamen Standpunkt für Tschechien im EP?

mit VŠE

Streitigkeiten auf nationaler Ebene im Tschechischen Parlament sind Ausgangspunkt für diese Diskussionsrunde. Wird es einen baldigen Konsens geben und wenn ja, auf welcher Ebene?

Odborná konference

Globale Demokratisierung - globale Verantwortung

mit Forum 2000

Die Konferenz diskutiert folgende Fragen: wie weit ist der Prozess der Demokratisierung global vorangeschritten? Wie kann man eine globale Demokratie erreichen? Was muss noch getan werden? Welche Verantwortung tragen Länder in einer globalen Welt?

Odborná konference

Good Governance als Grundfeste einer globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft

Internationale Konferenz mit Wirtschaftsuniversität VSE Prag

The conference is supposed to represent a platform for exchange of ideas and opinions among researchers and other experts from the Czech Republic and abroad.

Seminář

Grenzen des Sozialstaates

in Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Vereinigung Archa

In einer Panelldiskussion erörtern ein Abgeordneter der Sozialdemokraten, ein Wirt-schaftsexpert sowie ein Vertreter einer bildungsorientierten bürgerlichen Vereinigung die Grenzen der Sozialpolitik der regierenden sozialdemokratischen Regierung.

Odborná konference

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Reiseverkehrs

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über kommunal- und regionalpolitische Projekte aus dem Bereich des grenzüberschreitenden Reise- und Wanderverkehrs sowie über die Entwicklung von Naturschutzgebieten im Grenzbereich diskutieren

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Kongres

Grundlagen des Subsidiaritätsprinzips und die Rolle der nationalen Parlamente in der EU

In Zusammenarbeit mit dem EU-Ausschuss des Senats der Tschechischen Republik

In der Europäischen Union stellt sich die Frage, welche politischen und rechtlichen Kompetenzen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene angesiedelt werden. Die Tagung diskutiert die Möglichkeiten des Subsidiaritätsprinzips.

Sympózium

Grundrechte im europäischen Kontext

3. Symposium der Juristischen Fakultät Prag

Wie wirken sich Grundrechte auf die Gesetze und unser Leben aus? Diese Frage wird auf dem Symposium von Mitgliedern unterschiedlicher rechtswissenschaftlicher Fachbereiche betrachtet.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.