Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Sympózium

Grundrechte im europäischen Kontext

3. Symposium der Juristischen Fakultät Prag

Wie wirken sich Grundrechte auf die Gesetze und unser Leben aus? Diese Frage wird auf dem Symposium von Mitgliedern unterschiedlicher rechtswissenschaftlicher Fachbereiche betrachtet.

Přednáška

Entscheidungsprozesse bei Wirtschaftssubjekten

in Kooperation mit CERGE-EI

Prof. Dr. Helmut Bester wird im Rahmen eines Seminars zum Thema "Externalities and the Allocation of Decision Rights in the Theory of Firm" referieren.

Přednáška

"Die Republik Kroatien auf dem Weg in die Europäische Union"

Adenauer-Forum

Der Ministerpräsident der Republik Kroatien, Dr. Ivo Sanader, spricht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Adenauer-Forum Prag“ zu aktuellen Fragen der europäischen Politik.

Odborná konference

Landschaftsschutz im Rahmen der EU

in Kooperation mit IREAS

Tschechiens Wälder und Naturgebiete müssen geschützt werden, damit die Landschaft ihre Schönheit behält. Neben einer Analyse der momentanen Situation wird auf dieser Konferenz gezeigt, was die EU-Verordnungen in diesem Sektor verändern werden.

Odborná konference

Europäische Industriepolitik

in Kooperation mit dem Centre International de Formation Européenne (CIFE)

Vorrangiges Ziel der Europäischen Industriepolitik ist die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Ein wichtiger Schlüsselfaktor ist dabei u.a. die Förderung des Unternehmertums.

Přednáška

Konrad-Adenauer-Reihe 2005

in Zusammenarbeit mit Dr. Berwid-Buquoy (TIFIB)

Vortrag von Jürgen Erb (Berlin) zum Thema "Freie Entfaltung der Deutschen und Tschechen in der demokratischen Gesellschaft"

Rozhovor

Europa, wie geht’s dir?

in Zusammenarbeit mit Agentura NULA

Europa kommt zu seinen Bürgern. Die Referenten besuchen Städte und Dörfer und reden mit den Menschen über die europäische Integration. Neben diesen persönlichen Gesprächen gibt es wahlweise auch Ausstellungen, Konzerte und Gruppendiskussionen.

Přednáška

Konrad-Adenauer-Reihe 2005

in Zusammenarbeit mit Dr. Berwid-Buquoy (TIFIB)

Vortrag von Herrn Dr. Jaroslav Zvěřina zum Thema "Deutschland und Tschechien im Prozeß der europäischen Integration - Chancen und Ängste"

Diskuse

Quo vadis Europa?

Interview mit Prof. Dr. Peter Nitschke

Eine Diskussionsveranstaltung im tschechischen Rundfunk über Visionen für die Europäische Union und denkbare Szenarien für die Zeit nach dem Verfassungsvertrag.

Odborná konference

Wie verändern die neuen EU-Mitglieder die transatlantischen Beziehungen?

in Kooperation mit dem Europeum

Die EU hat viele neue Mitglieder aufgenommen, weitere Länder werden folgen. Welche Auswirkungen hat das auf das Verhältnis zwischen der EU und den USA? Welche neuen Chancen ergeben sich und wie können die neuen Staaten ihren Einfluss ausüben?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.