Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Česká demokracie 2.0 - občanské vzdělávání

ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR a Centrem občanského vzdělávání

Demokracie potřebuje demokraty, vysvětloval již první československý prezident T.G. Masaryk. Jak rozšířené je demokratické přemýšlení v České republice? Angažují se občané pro demokracii? Odpovědi přináší průzkum "Občanská angažovanost 2014".

Diskuse

Hledání české identity

Elity versus vzory

Kdo jsou dnešní české vzory a elity? Jaký k nim máme vztah a jaký je jejich vliv na moderní českou identitu?

Odborná konference

XVII. ŠTIŘÍNSKÉ ROZHOVORY - PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

VE SPOLUPRÁCI S ČNOPK

Jedním z významných faktorů ekonomického růstu v celoevropském měřítku je problematika profesního vzdělávání mladistvých. V rámci tzv. duálního vzdělávání patří Spolková republika Německo k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti mladistvých.

Diskuse

Hledání české identity

ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Platformou evropské paměti a svědomí

Česká demokracie slaví první čtvrtstoletí své existence. Proměnil se za tu dobu vztah Čechů ke své zemi i sobě samým? Jací jsou dnešní Češi? Platí stále ještě stereotypy, které se o Češích povídají?

Diskuse

Jiskra nadějí z ´89

U příležitosti 25. jubilea Sametové revoluce pořádá Německé velvyslanectví v Praze, německé politické nadace a jejich partneři, tématický týden "Jiskra nadějí z ´89".

Odborná konference

25 let po komunismu - Kam jsme došli?

ve spolupráci s PONTES o.s.

Moderní česká demokracie slaví čtvrt století své existence. Svobodná a nezávislá média jsou hlavním pilířem fungující demokracie. Jak se vyvíjel mediální trh v ČR? V jaké situaci je mediální trh dnes? Máme opravdu svobodná a nezávislá média?

Odborná konference

Nová tvář Evropské unie?

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Evropská unie se nachází v neustálem procesu rozvoje. Krize eurozóny nastartovala řadu zásadních změn v podobě Evropské unie a otevřela mnoho nových otázek. Jaká bude nová tvář Evropské unie?

Diskuse

Měla by ČR zaujmout ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

ve spolupráci s European Leadership & Academic Institute (ELAI)

Ukrajinská krize a intervence Ruska v plném světle ukázaly, jak křehký je mír v Evropě. Co to znamená pro bezpečnost České republiky a jejich občanů?Měla by Česká republika zaujmout ostřejši postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

Seminář

Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství

ve spolupráci s CEVRO Liberálně konzervativní akademie

Proč je soukromé vlastnictví efektivnější než vlastnictví veřejné? Je zde nějaká zákonitost? Je soukromé vlastnictví pilířem hospodářství?

Fórum

Věda a byznys jako motor pro inovace

ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky

Nové tisíciletí přínáší nové výzvy pro hospodářství zemí Evropské unie. Jejich prosperita a udržitelný růst bude v 21. století záviset především na jejich shopnosti být inovativními. Jaké cesty vedou k transformaci v inovativní společnost?

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.