Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Rozhovor

Europa, wie geht’s dir?

in Zusammenarbeit mit Agentura NULA

Europa kommt zu seinen Bürgern. Die Referenten besuchen Städte und Dörfer und reden mit den Menschen über die europäische Integration. Neben diesen persönlichen Gesprächen gibt es wahlweise auch Ausstellungen, Konzerte und Gruppendiskussionen.

Rozhovor

Europa, wie geht’s dir?

in Zusammenarbeit mit Agentura NULA

Europa kommt zu seinen Bürgern. Die Referenten besuchen Städte und Dörfer und reden mit den Menschen über die europäische Integration. Neben diesen persönlichen Gesprächen gibt es wahlweise auch Ausstellungen, Konzerte und Gruppendiskussionen.

Program studií a informací

Ein Europa der Regionen – auch in den Beitrittsländern

Deutschlandprogramm für Hauptleute und stellvertretende Hauptleute

Seit 2002 existieren in der Tschechischen Republik Regionen. Das Gesprächs- und Informationsprogramm soll den Teilnehmern eine Hilfestellung bieten in ihren Bemühungen, mehr Einfluss zu gewinnen und ihre Regionalverwaltungen auszuformen.

Seminář

Politische Kultur - Anforderungen an das Auftreten von Politikern in der Öffentlichkeit

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten

3 Vorträge werden die Teilnehmer mit Grundformen des Auftretens in der Öffentlichkeit bekannt machen. Hierbei gehen die Referenten auf herrschende Stereotypen, Einflussmöglichkeiten und den Einfluss der Medien auf das Verhalten von Politikern ein.

Sympózium

Verteilungseffekte von Sozial- und Steuersystemen: Fallstudien aus Deutschland und der Tschechischen Republik

in Kooperation mit ISEA

Dieses Seminar wird analysieren, wie sich Steuer- und Sozialsysteme mit dem Einkommen unterschiedlicher Einkommensgruppen gegenseitig beeinflussen und welche Verteilungseffekte sie beinhalten.

Program studií a informací

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein „Pohraničí“

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Schulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Fórum

Nachbarschaftliche Beziehungen im europäischen Integrationsprozess

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Person, der Politiker und der Europäer Konrad Adenauer von Referenten unterschiedlicher Herkunft betrachtet.

Program studií a informací

Sommeruniversität 2005 - Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit sich eingehend mit dem Thema der Sozialen Marktwirtschaft auseinanderzusetzen.

Kongres

Die Kirche in Europa - Christliche Begegnungstage Prag 2005

in Zusammenarbeit mit der EKBB

Im Rahmen der Christlichen Begegnungstage Prag 2005 wird Reiner Rinne, Oberkirchenrat des Referats Ost- und Südosteuropa der Evangelischen Kirche in Deutschland, im Rahmen der Diskussion "Die Kirche in Europa" referieren.

Seminář

Wege zur Beteiligung junger Menschen am politischen Meinungsbildungsprozess

Ein aktuelles politisches Thema in Tschechien dient als Grundlage für die Simulation parlamentarischer Abläufe. Ziel der Simulation ist es, junge tschechische Nachwuchspolitiker für die demokratische Auseinandersetzung zu schulen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.