Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Ideenmarkt für Europa - Diskussionsreihe zum Europäischen Verfassungsvertrag

in Zusammenarbeit mit dem Klub Junger Europäer

Da Tschechien ein EU-Referendum abhält, muss die Debatte um die europäische Verfassung in der breiten Öffentlichkeit geführt werden. Diese Veranstaltung wird dazu ihren Beitrag leisten - mit dem Ziel eines Pro-Europa-Votums am Wahltag.

Odborná konference

II. Kongress der tschechischen Politikwissenschaftler

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Gesellschaft für Politikwissenschaft

II. Kongress der Politikwissenschaftler. Der erste fand in Brünn im September 2000 statt. Renommierte tschechische Politologen diskutieren über den Stand der Entwicklung der Politikwissenschaft in Tschechien.

Odborná konference

II. Vatikanische Konzil – eine unvollendete Aufgabe

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

Im Mittelpunkt der XI. "Zverina-Tage", die die Akademie alljährlich zum Gedenken an ihren Gründer veranstaltet, steht die Aufarbeitung des Erbes des II. Vatikanischen Konzils in Tschechien in der Perspektive der Erneuerung der hiesigen Kirche.

Odborná konference

Implementierung des europäischen Haftbefehls

in Zusammenarbeit mit dem Senat der Tschechischen Republik

Inwieweit kann der Europäische Haftbefehl wirklich helfen einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" zu schaffen ?(Art. 29 I EUV) Vor allem in Hinsicht einer effektiven Bekämpfung der organisierten Kriminalität?

Program studií a informací

Informations- und Dialogprogramm

Informations- und Dialogprogramm mit Jaroslav Zverina (ODS), Vorsitzender des Ausschusses für Europäische Integration des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik

Rozhovor s experty

Informations- und Dialogprogramm

Die Experten werden u.a. mit Dr. Cyril Svoboda, stellv. Premierminister und Außenminister, Vorsitzender KDU-CSL, und mit Parlamentariern der KDU-CSL und Freiheitsunion zur Vorbereitung der Europawahlen zusammentreffen.

Program studií a informací

Informations- und Dialogprogramm für hochrangige Politiker der Partnerparteien

.

Rozhovor

Informations- und Dialogprogramm für tschechische Abgeordnete

Abgeordnete der KDU-CSL und US-DEU werden u.a. mit Vertretern der CDU/CSU über die deutsch-tschechischen Beziehungen sprechen.

Diskuse

Informations- und Dialogprogramm in Prag der Begabtenförderung der KAS für Stipendiaten der KAS

24 Stipendiaten der KAS werden Gespräche mit Akademikern, Experten des Außenministeriums und der Präsidialkanzlei, Politikern und Vertretern der Kirche über deutsch-tschech. Beziehungen und die Vorbereitung des Landes auf den EU-Beitritt führen.

Program studií a informací

Informations- und Dialogprogramm in Prag für die Landesgruppe Sachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Bundestagsabgeordnete werden Gespräche mit Politikern (Umwelt- und Verkehrsminister) und Vertretern dt. Institutionen (Sudetendeutsche Vertretung, DTIHK u.a.) vor allem über die sächsisch-böhmischen Beziehungen und die EU-Erweiterung führen.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.