Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

EU-Erweiterung und -Vertiefung

in Kooperation mit der Assoziation für Europäische Werte

Im Rahmen eines Rededuells diskutieren die beiden Abgeordneten des Europa-Parlaments über mögliche Erweiterungs- und Vertiefungstendenzen der EU vor dem Hintergrund europäischer Werte.

Odborná konference

Kommunalförderung durch EU-Strukturfonds

in Kooperation mit der Vereinigung für die Entwicklung von Nordmähren und Schlesien (SPORMS)

Alljährliche Konferenz für Bürgermeister und Oberbürgermeister von Nordmähren und Schlesien. In diesem Jahr ist die Veranstaltung dem Thema "Kommunalförderung durch EU-Strukturfonds" gewidmet.

Fórum

Comenius Forum Karlsbad 2005

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Tourismus verbindet wirtschaftliche Entwicklung und Regionalkultur, z.B. im Erzgebirge. Welche ökonomischen und ökologischen Erwartungen werden mit der Tourismuswirtschaft verbunden? Antworten hierauf soll das diesjährige Comenius Forum geben.

Odborná konference

Karlsbader Juristentage

.

Odborná konference

Tschechien und die Europäische Verfassung - Auswirkungen des Verfassungstextes auf das innere und äußere Agieren der EU

in Kooperation mit dem Int. Institut für Politikwissenschaften der Masaryk-Univ. Brno und dem tsch. Euro-Atlantik-Rat

Im Rahmen dieser zweitägigen Konferenz werden die möglichen Auswirkungen des Entwurfes der Europäischen Verfassung innerhalb der Strukturen der EU und in der Praxis gegenüber den Mitgliedsstaaten und der Welt betrachtet.

Seminář

Europa-Forum der EAD – Die "Europäische Verfassung" und die Tschechische Republik

in Kooperation mit der EAD

Welche Position nimmt die tschechische Christdemokratie zum Entwurf für eine Verfassung für Europa ein? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen dieses Seminars diskutiert.

Program studií a informací

Ideenmarkt Europa – Wanderausstellung und Diskussionsreihe zum Europäischen Verfassungsvertrag

in Zusammenarbeit mit dem Klub der Jungen Europäer (KME)

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, dass in der Tschechischen Republik die Debatte über die europäische Verfassung in die breite Öffentlichkeit getragen wird. Damit soll ein positiver Ausgang des Referendums unterstützt werden.

Sympózium

2. Deutsch-Tschechisches Jugendforum

Abschlussveranstaltung

Das Deutsch-tschechische Jugendforum, das sind 40 junge Menschen aus Tschechien und Deutschland, die das gemeinsame Ziel haben, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu verbessern und zu vertiefen. Diese Veranstaltung stellt ihre Ergebnisse vor.

Seminář

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Seminář

Europa als Chance nutzen – Training zur Vorbereitung auf den EU-Concours

Seit einem Jahr ist die Tschechische Republik Mitglied der Europäischen Union. In dem Seminar sollen junge Tschechinnen und Tschechen auf das Auswahlverfahren für europäische Beamte vorbereitet werden: den Concours.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.