Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Informations- und Dialogprogramm in Prag für Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

.

Program studií a informací

Informationsprogramm mit Cyril Svoboda, Vorsitzender der KDU-CSL und Zuzana Roithová, Stellv. Parteivorsitzende.

Informations- und Dialogprogramm in Berlin

Čtení

Integration und Desintegration in Mitteleuropa - Pläne und Realität

in Kooperation mit AV ČR

Das Buch "Integration und Desintegration in Mitteleuropa-Pläne und Realität" gibt einen Überblick über Vergangenheit und Zukunft der Integrationsprojekte in Mitteleuropa. Auf der Präsentation stellen die Autoren ihr Werk vor und beantworten Fragen.

Odborná konference

Integrierte Prävention im Umweltschutzbereich

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung

Während der Konferenz soll der Inhalt vorgestellt und über die praktische Umsetzung der Umweltrichtlinie des Rates 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung diskutiert werden.

Odborná konference

Internationale Konferenz - "Werte und Literatur im vereinten Europa"

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Studenten, die die deutsche Sprache studieren, für besonders gute Leistungen ausgezeichnet. Im Vorfeld wertet eine Jury die eingereichten Arbeiten aus.

Odborná konference

Ist der Verfassungsvertrag tot?

in Zusammenarbeit mit IREAS

Nach den negativen Wahlen in Frankreich und den Niederlanden stellt sich die Frage in wie weit der Vertrag noch überlebensfähig ist. Kann der Vertrag in dieser Form überhaupt je umgesetzt werden und welche Veränderungen wären erforderlich.

Seminář

Ist die moderne Gesellschaft geistig leer?

in Zusammenarbeit mit der Bürgerlichen Vereinigung Archa

In einer Paneldiskussion werden sich die Referenten zum Thema Stellenwert geistiger Werte in der modernen Gesellschaft auseinandersetzen.

Seminář

Josef Zvěřina Tage – Die gesellschaftlichspolitische Dimension religiös motivierter Tätigkeit

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Theologen, Bischöfe, Geistlichen und Interessenten diskutieren über das Thema "Christen und ihre Sympathisanten – Herausforderung für die Kirche im Osten und Westen Europas".

Diskuse

Journalismus in Tschechien und Deutschland

Die Rolle der Medien in einer pluralistischen Gesellschaft ist nicht zu bestreiten. Doch wie sieht die tägliche Arbeit von Journalisten aus? Gibt es Unterschiede in Deutschland und Tschechien? Was kann voneinander gelernt werden?

Seminář

Juden und Christen im neuen Europa

in Zusammenarbeit mit der ČKA; B´nai B´rith Europe, CEFRES und Föderation der jüdischen Gemeinden

In den postkommunistischen Ländern leben heute 3 Mio. Juden und davon schätzungsweise 15.000 in Tschechien. Die Konferenz geht der Frage nach, wie Juden und Christen gemeinsam das Europa des 21. Jahrhunderts gestalten wollen.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.