Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Konferenz für Kommunalpolitiker der nordböhmischen Region Sluknov und der sächsischen Region Obere Mandau-Spreequellen

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über kommunal- und regionalpolitische Projekte aus dem Bereich des grenzüberschreitenden Reise- und Wanderverkehrs sowie über die Entwicklung von Naturschutzgebieten im Grenzbereich diskutieren.

Odborná konference

Konferenz zur Lissabon-Strategie

in Zusammenarbeit mit UEF

Mit der Lissabon-Strategie will die EU bis 2010 zur dynamischsten und konkurrenzfähigsten Wirtschaftsregion der Welt werden. Die internationale Konferenz geht der Frag nach, wie diese Lissabon-Strategie konkret umgesetzt werden kann.

Seminář

Konrad Adenauer und seine Vision

in Zusammenarbeit mit der Diözese und der Universität von Königgrätz

Dr. Hans-Peter Mensing wird anläßlich des 125. Geburtsjahres von Konrad Adenauer vor Studenten und Kommunalpolitikern den Beitrag des ehemaligen Bundeskanzlers zur Europäischen Integration und somit die Sinngebung Europas darstellen.

Diskuse

Konrad Adenauer und Václav Havel: Visionäre einer neuen europäischen Demokratie

Was wäre Deutschland und Tschechien ohne die richtungsweisende Politik der beiden Politiker Adenauer und Havel? Was ohne ihren Einsatz für Demokratie? Welche Bedeutung hat ihr Engagement für den europäischen Gedanken noch heute?

Čtení

Konrad-Adenauer-Reihe

in Zusammenarbeit mit TIFIB

Lesung aus dem Buch „Konrad Adenauer. Vater des neuen Deutschlands“. Hier wird nochmals deutlich, welchen entscheidenden Einfluss der Nachkriegskanzler auf die Entwicklung Deutschlands hatte - und wo man diesen Einfluss bis heute spüren kann.

Přednáška

Konrad-Adenauer-Reihe 2005

in Zusammenarbeit mit TIFIB

Wie stehen sich Deutsche und Tschechen in der neuen europäischen Ordnung gegenüber? Ein Insider berichtet: Jaroslav Zvěřina ist Mitglied des Europäischen Parlaments und kennt die Positionen aus seiner täglichen Arbeit.

Přednáška

Konrad-Adenauer-Reihe 2005

in Zusammenarbeit mit Dr. Berwid-Buquoy (TIFIB)

Vortrag von Herrn Dr. Jaroslav Zvěřina zum Thema "Deutschland und Tschechien im Prozeß der europäischen Integration - Chancen und Ängste"

Přednáška

Konrad-Adenauer-Reihe 2005

in Zusammenarbeit mit Dr. Berwid-Buquoy (TIFIB)

Vortrag von Jürgen Erb (Berlin) zum Thema "Freie Entfaltung der Deutschen und Tschechen in der demokratischen Gesellschaft"

Přednáška

Kontrollmechanismen der Strukturfonds

in Kooperation mit IREAS

Die Mittel aus den EU-Strukturfonds müssen verantwortlich und korrekt eingesetzt werden. Es wird gezeigt, wie man diese Prozesse effizient überwachen könnte.

Odborná konference

Kontroverse Momente der europäischen Integration – Mythen und Fakten?

in Kooperation mit den Jungen Konservativen

Zwei Themen stehen im Mittelpunkt der Konferenz – "Die vier Grundfreiheiten der EU im Jahre 2004" und "Die Souveränität Tschechiens nach dem EU-Beitritt".

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.