Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Odborná konference

Der Wandel der politischen Kultur in den EU-Ländern

in Zusammenarbeit mit VŠERS und der Tschechischen Gesellschaft für politische Wissenschaften

Dass die EU aus vielerlei Kulturen besteht, bestätigt immer wieder der Leitspruch „Einheit in Vielfalt“. Doch sind solche Kulturen nichts Statisches. Inwieweit es einen Wandel in der politischen Kultur gibt, soll Thema dieser Konferenz sein.

Diskuse

Aktuelle Entwicklungen im bilateralen Verhältnis aus christdemokratischer Perspektive

in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Büro in Prag

Der Fraktionsvors. der KDU-ČSL, Vladimír Talíř, wird einer Gruppe von Studenten die Position der Christdemokraten zu den deutsch-tschechischen Beziehungen erläutern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll die Diskussion mit den Studenten stehen.

Seminář

„Generation 21“

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen dieser Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler der Mittelschulen in der Tschechischen Republik spricht Herr Petr Mach zum Thema "Ökonomische Perspektiven der Tschechischen Republik im Rahmen der EU".

Přednáška

Adenauer Forum Prag

Am 20. Juli 1944 legte Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg im "Führerhauptquartier Wolfsschanze" bei einer Lagebesprechung mit Hitler eine Bombe. Über die Tat und über moralische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, spricht sein Neffe.

Odborná konference

EU-Standards für alle? - Zum Stand der Implementierung der EU-Richtlinie über die Abwässerklärung in Tschechien

in Kooperation mit IREAS

Thema ist die momentane Entwicklung des Wasser- und Abwassersektors in Tschechien im Zusammenhang mit EU-Recht.Die Diskussion von Finanzierungsstrategien und des Aufbaus von Infrastruktur wird durch praktische Beispiele verdeutlicht.

Seminář

Liberal-Konservative Akademie

in Zusammenarbeit mit CEVRO

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Fórum

Reichenberger Gespräche – Ein Jahr nach der EU-Erweiterung

Deutsch-Tschechisches Parlamentariertreffen in Zusammenarbeit mit EAD und CEVRO

Die Reichenberger Gespräche ermöglichen die Diskussion, den Gedankenaustausch und das Kennen lernen deutscher und tschechischer konservativer Parlamentarier. Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf den bilateralen Beziehungen im Europa der 25.

Rozhovor s experty

Aktuelle Entwicklung in der tschechischen Medienlandschaft

Im Rahmen der Reihe „Medienpolitischer Gesprächskreis“ soll die Situation der Medienlandschaft und aktuelle Entwicklungen in der tschechischen Politik diskutiert werden. Dabei soll auch die Pressearbeit der letzten 15 Jahre beleuchtet werden.

Událost

Alles Kopenhagen? Zum Status Quo der Integration

Altstipendiatentreffen

2 - 3 pro Jahr treffen sich die Altstipendiaten in Tschechien, um sich über aktuelle politische Probleme auszutauschen. Thematisch wird die Integration der Tschechischen Republik in die EU im Vordergrund stehen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.